> Akademik > Fakülteler > Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi > Özel Eğitim Öğretmenliği (Türkçe)

Özel Eğitim Öğretmenliği

ozel-egitim

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla 2013-2014 Öğretim yılında alanının en çok tanınmış akademisyenleriyle eğitim-öğretime başlamıştır.

Bireyin; yetersizliğe, yaşamının herhangi bir döneminde sahip olabileceği bir gerçektir. Bir bütün olarak toplum, yetersizliği olan/olmayan ya da hızlı gelişen bireyleri ile bir arada yaşamak durumundadır. Artık, herkes için eğitim, herkes için ulaşılabilir mekan ve ortamlar toplumumuzda öne çıkan sloganlar olmuştur. Bu bağlamda özel eğitiminde ayrı eğitimden( Zihin engelliler, körler, sağırlar okulu gibi) birlikte ve kaynaştırılmış eğitime geçiş hızlanmıştır. Yeni, oluşum yeni özel eğitim öğretmeni yetiştirmeyi gerekli kıldığı için Üniversitemizde açılan bölümümüz, söz edilen yapıya uygun öğretmenler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bölümümüz, bütünleştirilmiş eğitimin gerektirdiği söz konusu öğretmen gereksinimini karşılamak ve gerek alana bilimsel katkılar sunmak, gerekse de alanda eğitim hizmeti sunacak personeli yetiştirmek üzere bir misyon üstlenmiştir. Bu misyonla LAÜ-ÖÇEM ile hem üstün zekalı/ yetenekli çocuklara hem de özel gereksinimi olan diğer çocuklara aile eğitimi, tanılama ve yönlendirme uygulamaları ve öğrencilerine staj olanaklarını sunması açısından da KKTC üniversiteleri arasında bir ilki başlatmıştır.

Özel eğitim öğretmeni adaylarının sabırlı ve özel öğrencilerle çalışma isteğinin yüksek olması gerekmektedir. Günümüzde Özel eğitim öğretmenliği, eğitim alanında ihtiyaç duyulan branşların en başında gelmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümündeki eğitimin amacı, özel eğitime gereksinimi olan çocukların eğitiminde görev alabilecek ve yeterli eğitsel etkinlikleri sürdürebilecek öğretmenleri birinci sınıftan başlayan etkin uygulamalar yaparak yetiştirmektir. Bölümümüzde uygulanmakta olan eğitim içeriği, “Alan ve alan eğitiminin” yanısıra, “Öğretmenlik meslek bilgisi” ve “Genel kültür” derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilere kazandırılan yeterliklerin, alanda gerçekleştirilecek uygulamalarla pekiştirilmesine  büyük önem verilmektedir.

Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesinin okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamaları (staj) dersleri Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu’nun yönetmeliklerine uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilgili eğitim kurumlarında (ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, vb. yerlerde) yapılmaktadır.

Özel eğitim öğretmenleri, özel gereksinimli her çeşit çocuğa öğretmenlik yapacak yeterlikte yetiştirilmektedir.

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden mezun olacak öğrenciler Özel Eğitim Öğretmeni” olarak görev yapabileceklerdir. Lisans derecesi alan mezunlarımız, hem Türkiye’de hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları, özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde “Özel Eğitim Öğretmeni” olarak istihdam edilmektedir.ASPB ye bağlı özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların dışında mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak çeşitli üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak da görev alabileceklerdir.