> Akademik > Fakülteler > Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi > Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

rehberlik-psikolojik-danismanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak amacımız, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş anlayışa sahip, insanı merkeze alan, insanı seven, ona saygı duyan, kişiliğin bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunan, bilimsel araştırmaları yol göstericiliğinden ayrılmayan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Günümüz toplumunun karmaşık yapısı bireylerin kendini tanımasını, sağlıklı kararlar almasını ve kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluklarla karşı karşıya kalan bireylere yardım sağlayacak iyi ve nitelikli rehber uzmanlar yetiştirmek, uygulanan klasik eğitim anlayışı ile mümkün değildir. Bölüm olarak vizyonumuz nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, araştırma ve danışma sürecinde çağdaş yönelimli, bilimin gelişmesine katkıda bulunan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün öğretim dili Türkçedir. Sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgi duyan hoşgörü sahibi, sabırlı, insanları içten seven, sayan, kendileri ile barışık, insanlara yardım etmekten hoşlanan bir kimse için bu bölüm doyum sağlayıcı bir calışma alanı olabilir. Lisans programımız önleyici, gelişimsel ağırlıklı model teşhis ve tedavi  model ile bütünleştirilmiş bir programdır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programında zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel  kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Öğrencilerimiz lisans eğitimlerinin ilk iki yılında çeşitli alanlardan dersler almaktadırlar. Üçüncü ve dördüncü yarı yılda alana özgü teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar. Ayrıca öğrenciler seçmeli dersler de görmektedirler. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Uygulamalı dersler; Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, özel eğitim kurumları ve diğer kurumlarla ile işbirliği halinde, Öğretim Elemanı ve Uygulama Öğretmeni gözetiminde
gerçekleşmektedir.

Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, KKTC ve TC Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarında,  Psikolojik Danışma birimlerinde, Özel Psikolojik Danışma ve Psikoterapi merkezlerinde; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okulları ve özel okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezleri’nde; Askeri Liseler, Astsubay Meslek Yüksek Okulları, Harp Okulları, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Merkezlerinde; kreş, anaokulu, çocuk yuvası, etüt merkezi ve dershanelerde (Bu tür yerlerin işletmeciliğini de yapmaktadırlar.); Aile ve Çocuk Mahkemelerinde kadrolu Pedagog ve bilirkişi olarak; Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Polis Akademisinde, Polis Meslek Yüksekokullarının Psikolojik Danışma Merkezlerinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı kreş, anaokulu, yurtlar, Toplum Merkezleri, Aile Danışma Merkezlerinde; İş-kur, özel şirketler, yerel yönetimler, sağlık kuruluşları, halk eğitim merkezleri, işletmelerin insan kaynakları ve eğitim servisleri ve şirketlerde kariyer danışmanı olarak çalışabilmektedirler.

PDR Lisans programında, psikolojik danışman adaylarına mesleki bilgilerinin yanında, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, kişilerarası ilişkileri geliştirmek ve alanlarına özgü mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla, konferans, söyleşi ve seminerler düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin öğretim elemanları ile birlikte kongre, sempozyum ve konferanslara, bilimsel ve akademik çalışmalara ilgi ve katılımları sağlanmaktadır.