> Akademik > Fakülteler > Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi > Sınıf Öğretmenliği (Türkçe)

Sınıf Öğretmenliği

sinif-ogretmenligi

Sınıf öğretmenliği programında genel kültür, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili dersler yer almaktadır. Bu derslerde olanaklar el verdiği sürece kuram ve uygulamanın iç içe olmasına çalışılmakta; daha çok öğrenciyi merkeze alan öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yer verilmektedir. Programda yer almamasına karşın, üniversitemizin sağladığı olanaklar çerçevesinde birçok ders dışı etkinlikler de gerçekleştirilmektedir.

Mezunlarımız devlet okulu ve özel okulların ilkokul kademesinde sınıf öğretmeni olarak çalışabilir, gerekli ölçütlerin sağlanması koşuluyla bu okullarda yönetici olabilirler. Mezunlarımız  isterlerse kendi alanlarında ya da kendilerinin kabul edildiği diğer bilim alanlarında yüksek lisans ve doktora yapma şansına da sahiptirler.