> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

lisansustu

Yönetim Bilişim Sistemleri günümüzde hızla gelişen iş ve işletme yöneticiliği alanındaki problemleri çözmek için etkin kullanma yöntemlerini inceleyen, olası yenilikleri takip ederek uygulayabilen, insan gücü ile teknolojiyi bütünleştiren birbilim dalıdır. İşletmelerin teknolojiyi kullanımında yaratıcı, kısa sürede çözümlere ulaşmayı sağlayabilen, verimliliği ve etkinliği artırabilen ve hızla globalleşen bir dünya piyasasında rekabet edebilmelerini sağlayabilen önemli bir alandır. Bu nedenle geniş bir istihdam alanı sağlama potansiyeline sahiptir. Bilgi çağında bilgiyi zamanında ve doğru olarak elde ederek, stratejik hedeflere ulaşmada kullanmak durumunda olan günümüz işletmelerinin bilgi teknolojilerini bilen yöneticilere olan ihtiyac daha da artmaktadır. Bu bağlamda işletmelere küresel pazarlarda rekabet avantajı yaratmak için Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ve yöneticilik dallarında yenilikleri izleyebilecek, insiyatiflerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanarak başarıya götürebilecek yöneticilerin yetiştirilmesi amacı ile program faaliyete geçirilmiştir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için tezli programda en az 21 kredilik ders ve bir seminer, tezsiz programda ise en az 30 kredilik ders ve dönem projesini alıp başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

YBS Mezunları, özel ya da kamu kuruluşlarının Bilgi İşlem veya Teknoloji merkezlerinde, sistem analizi, tasarımı ve geliştirme birimlerinde, Elektronik işletmelerde veyaişletmelerin sosyal medya analiz birimlerinde, proje yönetimi veveri kayıtlarının derlenip geliştirilme bölümlerinde,Web-Tabanlı Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları ve bu ilgili yazılım şirketlerinin danışmanlık bürolarında görev alabilmektedirler.