> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

lisansustu

Yönetim Bilişim Sistemleri günümüzde hızla gelişen iş hayatı ve işletme yöneticiliği alanındaki problemleri çözmek için etkin kullanma yöntemlerini inceleyen, olası yenilikleri takip ederek uygulayabilen, insan gücü ile teknolojiyi bütünleştiren bir bilim dalıdır. İşletmelerin teknolojiyi kullanımında yaratıcı, kısa sürede çözümlere ulaşmayı sağlayabilen, verimliliği ve etkinliği artırabilen ve hızla globalleşen bir dünya piyasasında rekabet edebilmelerini sağlayabilen önemli bir alandır. İşletmelere küresel pazarlarda rekabet avantajı yaratmak için Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile yöneticilik dallarındaki yenilikleri izleyebilecek, insiyatiflerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanarak başarıya götürebilecek yöneticilerin yetiştirilmesi amacı ile program faaliyete geçirilmiştir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programından öğrencilerin mezun olabilmeleri için tezli programda en az 21 kredilik ders, seminer ve tez alıp başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Tezsiz programda ise en az 30 kredilik ders ve projese başarı ile tamamlanmalıdır.

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programının dersleri İngilizce yürütülmektedir.