> Akademik > Yüksekokullar > Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet Meslek Yüksekokulu

2014-2015 öğretim yılında eğitim öğretime başlayacak Adalet Meslek Yüksekokulu öğrecilere yeni bir kapı açmaktadır. Hukuk Fakültesinin yanı sıra adalet hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunulmasına katkı sağlamak amaçlamaktadır.

Adalet ve hukuk toplumuna kazandıracağı ve mesleklerini standartların üzerinde icra etme yeterliliğine sahip olacak öğrenciler, Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans öğretim sürecinde her biri alanında uzman olan öğretim elemanları tarafından meslek hayatına hazırlanacaktır.Bunun için müfredat kapsamında teorik bilgiler öğrenciye aktarılırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Mezunların mesleki açıdan üst düzeyde performans göstermesi hedeflendiğinden, öğrencilerimizin başarı odaklı çalışmasının alışkanlığı ile adli hizmetlerde üstün niteliklere sahip dinamik bir kitle ortaya çıkacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye adalet sisteminde bilgi ve becerilerinden emeklerinden faydalanılacak olan kişiler, adalet hizmetlerine hız kazandıran profesyonellik temeline dayalı teorik ve pratik donanımlarıyla ara elemanlar olarak hukuk camiasında yer alacaktır.

Mahkemeler, icra daireleri, noterler, cezaevleri, hukuk büroları ve benzeri geniş bir alanda çalışma imkanı bulan mezunlar, tercihleri üzerine yargı örgütü başta olmakla birlikte çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabileceği gibi özel sektör içerisinde de yer alabilir. Uygulamayı bilen, teknoloji ve günceli yakından takip eden evrensel ve çağdaş değerler üzerine temellendirilen bu insan gücü hukuk ve adaletin işleyişinde önemli bir görev üstleneceklerdir.

Öğretim aşamasındaki kazançlarının farkındalığını yaşayacak olan Adalet Meslek Yüksekokulu’nu tercih eden öğrencilerimiz, beklentilerinin yükseldiğine tanık olacaklardır.

Müdürümüzden

Sevgili Öğrenciler;

Adalet Meslek Yüksekokulumuzda eğitim ve öğretimin temel amacı, hukukun kurallara uygun olarak uygulanmasında, adalet hizmetlerinde bilfiil yer alacak olan nitelikli ve donanımlı mezunlar vermektir. Önlisans eğitim ve öğretim süreci içinde verilen dersler ile adli hizmetlerin bireylerin ve hukuk alanındaki diğer icraatçıların kolayca erişimine hizmet eden teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek tüm bu gelişmeleri kavraması ve uygulamasının önemine uygunluk sağlanmaktadır.

Artan nüfus, gelişen ekonomik ve sosyal ilişkiler çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar ve çözüm arayışlarında hızlı ve etkin bir adli/idari hizmet sunulmasını gerektirir. Hukukun günlük yaşantıya aktarılmasında, Adalet Meslek Yüksekoklu mezunlarımız edindikleri bilgi ve becerilerinin profesyonel bir şekilde uygulanmasında etkin rol alır.

Yüksek başarı kriterlerine ulaşmayı hedef edindiğimiz üzere, öğrencilerimiz her biri alanında uzman olan öğretim elemanları tarafından meslek hayatına hazırlanmaktadır. Uygulamayı bilen mezunlarımız, güncel gelişmeleri takip eden yargı ve adalet sisteminin işleyişine, kendi isteklerine göre mahkemeler, icra daireleri, noterler, cezaevleri, hukuk büroları ve kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektör çalışanı olarak yer alabilirler.

Eğitim ve öğretimdeki kalite standartlarının yüksekliği ve öğrencilerimizin çalışma hayatına yakınlığının sağlanması ile yaratılan farklılık onları geleceğe kolayca adapte edecektir.

Saygılarımla,

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Poroy

Müdür

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif Poroy

Müdür

mehmetakif-poroy

İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000

Faks: +90 392 727 75 28

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi Gemikonağı – Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

Fotoğraf Galerisi