LAÜ’ de “Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular” ele alındı

IMG_6987

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) Bölümü tarafından “Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Mersin Üniversitesi Rehberlik ve Psiklojik Danışmanlık Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alim Kaya konuşmacı olarak katıldı.

Kaya, sunumuna başlamadan önce, LAÜ PDR bölümü öğrencilerinin, adanın en yüksek puanla gelen grubu olduklarını belirterek, LAÜ’nün kalitesinin sürekli yükseldiğini ve bu yönden çok şanslı olduklarını dile getirdi. PDR’nin de insan ömrü gibi doğuş, çocukluk, ergenlik gibi dönemlerden geçtiğini ifade eden Kaya, Türkiye’nin PDR alanında ergenlik döneminde olduğunu, bu dönemin gelişimsel sorununun ise, kimlik krizi olduğunu belirterek, PDR alanında bir kimlik kriziyle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Kaya: PDR mezunları bütün bir toplumun ruh sağlığının bozulmasını önler

Kaya, sunumunu kimlik meselesi, değişim olgusu, psikolojik danışma ve rehberliği bekleyen fırsatlar ve sorunlar ana başlıkları altında toplayarak, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kaya, ruh sağlığı personelleri arasında psikolojik danışma ve rehberlik bölümünün yerinin neresi olduğu konusunda açıklama yaparak, “Gençler, bu salonda bulunan sizler bütün bir toplumun ruh sağlığının bozulmasını önleyen, birinci derecede geliştirici, koruyucu personelsiniz” dedi.

Kaya, ruh sağlığı meslekleri içinde psikolojik danışmanın; eğitiminin neler olduğunu, kime ve hangi amaçla hizmet verdiğini ve hangi yöntemle hizmet verdiğini görsel sunumlarla öğrencilere detaylı olarak aktardı.   PDR’nin beş temel alt alanının olduğunu belirten Kaya, bu alanları, okul psikolojik danışmanlığı, aile ve evlilik danışmanlığı ve kariyer psikolojik danışmanlığı alanları olarak sıraladı.

Kaya: Mesleki kimliğimiz ne kadar doğru oturursa, meslek adına yapacağımız doğru şeyler artar

“Toplumdaki bireylerin her birinin, çocuk ve gençlerimizin ruh sağlığını korumak en az ruhsal hastalıkları tedavi etmek kadar değerli ve önemlidir” diyen Kaya, Türkiye nüfusunun dörtte birinin ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinden oluştuğunu ve bu öğrencilerin ruhsal açıdan sağlıklı birer birey olarak yetiştirilmesindeki en önemli görevin psikolojik danışman ve rehberlik mesleğini yürüten insanlara düştüğünü belirtti.

Kaya, psikolojik danışma ve psikoterapi arasında teorik ve bilimsel bir fark olmadığını fakat, her disiplinin, bilim dalının bir dili olduğunu belirterek, klinik psikolog ve psikoterapistin diliyle danışmanın dilinin birbirinden farklı olduğunu söyledi. Kaya, “Mesleki kimliğimiz ne kadar doğru oturursa, meslek adına yapacağımız doğru şeyler artar ve biz kendimizi başkalarının rollerine öykünerek tanımlayamayız” diyerek, öğrencilere kimliklerinin ne olduğu konusunda açıklamada bulundu. Kaya ayrıca, PDR’nin dünyadaki başlangıç tarihinin 100 yıl önce, Türkiye’deki tarihinin ise 30 yıl önce olduğunu söyleyerek, bu süreçte neler değiştiği konusu üzerinde durdu.

Konferansın sonunda Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Serin tarafından Kaya’ya aktardığı bilgilerden ötürü teşekkür belgesi takdim edildi.