LAÜ Mimarlık Akademisyeni Mısırlısoy çalışmasında kültürel miras alanlarının korunması ve yeniden kullanılmasının önemine dikkat çekti

damla-misirlisoy

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy’un hazırladığı “Toward sustainable adaptive reuse of traditonal marketplaces” başlıklı makalesi alanındaki en prestijli dergilerden biri olan “The Historic Environment: Policy and Practice” dergisinde yayınlandı.

Yayın ile ilgili bilgi veren Mısırlısoy, ülkemizde de birçok örneği bulunan ve Belediye Pazarı veya yerel ismiyle Bandabuliya diye adlandırılan kültürel miras alanlarının korunması ve yeniden kullanılmasının önemine dikkat çekerken, bu konudaki çalışmaların da yok denecek kadar az olduğunu vurguladı. Mısırlısoy ülkemizde bulunan birçok Belediye Pazarı (Bandabuliya)’nın kullanılamaz durumda olduğunu, restore edilip yeniden kullanıma açılanların ise ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda sürdürülemediğini belirtti.

Geleneksel pazar yerlerinin korunması ve yeniden kullanılması bütüncül bir yaklaşımla ele alındı

“Geleneksel pazar alanlarının korunması, ilgili topluluğun kültürünü ve kimliğini temsil etmesi açısından önemlidir. Bu pazar yerlerinin sürdürülebilmesi, günümüz toplumunun gereksinimlerine uyum sağlaması gerekmektedir; ancak, koruma ve yeniden kullanıma adaptasyon sürecinde bu kültürel miras alanlarının özgünlüğü korunmalıdır” diyen Mısırlısoy, açıklamasına şöyle devam etti; “Geleneksel pazarların yeniden kullanım sürecinde, miras niteliğindeki yapıların kimliğinin ve yerin ruhunun korunması gerektiğinden önerilecek yeni işlev kültürel miras yapısına uygun olmalıdır. Korumanın amacı, kültürel miras yapısının hem somut hem de somut olmayan değerlerini sürdürmek olmalıdır. Geleneksel pazarların devamlılığı için sosyo-kültürel, fiziksel ve ekonomik değerlerin bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirilmesi gerekmektedir”.

Çalışmada pazar esnafı, ziyaretçi ve turistlerden oluşan kullanıcılar ile mülakatlar yapıldı

“Bu çalışma kapsamında, geleneksel pazar yerlerinin yeniden kullanımını sorgulanarak karar verme sürecinde dikkate alınması gereken önemli noktaları ortaya koyulmuştur” diyen Mısırlısoy, Kuzey Kıbrıs’ta, Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa’da bulunan üç Belediye Pazarı (Bandabuliya) çalışma alanı olarak seçildiğini ve restore edilip yeniden kullanılan bu kültürel miras yapılarının sürdürülebilirliklerinin sorgulandığını ifade etti. Çalışma yöntemi olarak, pazar esnafı, ziyaretçi ve turistlerden oluşan kullanıcılar ile mülakatların yapıldığını belirten Mısırlısoy, yeniden kullanılan üç pazar yerinin, yeni kullanım ve uygulanan müdahalelerin uyumluluğu açısından araştırıldığını dile getirdi.

Makalede ayrıca başarılı bir örnek olan Budapeşte’deki “Great Market Hall” isimli pazar yerinin yerinde incelendiğini ve bu yeniden kullanım projesinin başarılı olmasındaki etken faktörlerin araştırıldığını belirten Mısırlısoy, son olarak çalışmasında toplanan veriler ışığında geleneksel pazar yerlerinin sürdürülebilir yeniden kullanımını sağlamak için bir model önerildiğini sözlerine ekledi.