LAÜ’de “Türk Dünyası ve Orta Asya” konulu konferans gerçekleşti

turk-dunyasi-orta-asya

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile LAÜ Türkoloji Kulübü tarafından “Türk Dünyası ve Orta Asya” konulu konferans düzenlendi. İki oturum halinde gerçekleşen konferansa, Hacettepe Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Ercilasun ile Gazi Üniversitesi emekli Öğretim Üyesi, Türk Dil Kurumu’nun eski başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun konuşmacı olarak katıldı.

LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız’ın açılış konuşması ile başlayan konferansta Yıldız, böylesi bilimsel etkinliklerin düzenlenmesini ve öğrencilerimizin, Türkiye’nin alanında uzman akademisyenleriyle görüşmesini sağlayan LAÜ yönetimine teşekkürlerini bildirdi.

İlk konuşmacı olan Prof. Dr. Bilge Ercilasun, “2000 Sonrası Türk Romanında Yakın Tarih” konusunda katılımcılara geniş bilgiler aktardı. ‘Yakın tarih’ kavramıyla kastedilenin, Osmanlı Devleti’nin özellikle birçok tarihi hadiselerle, savaşlarla dolu olan 19. yüzyılının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadarki dönemin Türk romanına yansımaları üzerinde duran Ercilasun, bu romanların tarihi belgeler ışığında kaleme alındığının da altını çizerek, bu eserlerin belgesel roman, tarihi roman ve biyografik roman niteliklerini irdeledi.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ilk oturumda “Türk Dünyası ve Orta Asya” konusunda detaylı bilgiler aktardı. Ercilasun, Türk Dünyası coğrafyasının tarihi ve bugünkü sınırlarını ana hatlarıyla belirttikten sonra söz konusu coğrafyadaki en önemli siyasi gelişmeleri kronolojik olarak sıraladı. Ercilasun, milattan önce ve sonraki Türk tarihini; Türklerin İslamiyet öncesi (Hun, Hazar, Göktürk vd.) devletlerini; İslamiyet sonrası (Karahanlı, Bulgar, Selçuklu, İlhanlı, Akkoyunlu, Karakoyunlu, Osmanlı, Memlükler, Safevi vd.) Türk devletlerinin tarihi, siyasi, kültürel etkisini ve bu etkinin günümüze yansımalarını somut örnekler üzerinden açıkladı. İlk konuşmasının sonunda ise bugünkü Türk dünyası – SSCB döneminden sonraki bağımsız Türk Cumhuriyetleri hakkında kısa bilgiler veren Ercilasun, Rusya’ya bağlı özerk (aslında federatif) Türk yurtlarını da tanıttı. Ercilasun, Türk dünyasının geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine görüşlerini öğrencilerle paylaştı.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, ikinci oturumda ise “Oğuznâmelere Dair” konusunda Oğuz Kağan’ın şahsiyeti, Türk mitolojisindeki yeri ve rolü, Türk kozmogonik destanlarındaki konumu, Oğuz boylarının tarihi coğrafyası, 24 Oğuz boyu ve bu boyların günümüzdeki temsilcileri hakkında özet bilgiler verdi. Ercilasun, özellikle Emsal-i Türkân veya Emsal-i Muhammedali adıyla bilinen ve tek nüshası Sankt-Petersburg’da (Rusya) bulunan eski Türk atasözlerini içeren yazma eser; diğerinin ise toplam 12 boydan oluşan ve iki orjinal nüshası Dresden (Almanya) ve Vatikan (İtalya) kütüphanelerinde bulunan Dede Korkut Kitabı üzerinde durdu.

LAÜ öğrencilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen konferans sonrası Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız tarafından konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.