> Akademik > Fakülteler > Mimarlık Fakültesi > Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

peyzaj-mimarligi

Peyzaj, doğal ve sosyo-kültürel süreçlerin karşılıklı etkileşimi sonucu oluşan ve dinamik bir sistemi kapsayan alanı ifade eder. Peyzaj toplum ve bireylerine ekolojik (ör. ekosistemlerin korunması), ekonomik (ör. gelir ve iş) , sosyo-kültürel (ör. rekreasyon ve kültürel özelliklerin korunması) ve estetik (ör. çevre kalitesinin artırılması) açıdan çeşitli yararlar sunar. Bu nedenle, peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi insanın yaşam kalitesinin artırılması, doğa koruma, gıda ihtiyacının karşılanması, günümüz ve gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevrenin bırakılması gibi konular bazında katkı sağlar.

Peyzaj Mimarlığı bilimsel ve sanatsal ilkelerin ve teknolojinin kullanılması ile doğal ve kültürel çevrenin planlanması, tasarlanması ve yönetimi kapsamında faaliyetler gerçekleştiren bir meslek disiplinidir. Bu çerçevede yürütülen araştırma ve projeler ile belirli bir mekanda doğal kaynakların ve ekolojik süreçlerin korunması ve sürdürülebilirliği, tahrip edilmiş alanların onarımı, çevresel ve estetik kalitenin geliştirilmesi, toplum ve bireyleri için sağlıklı mekanların oluşturulması temelinde katkı sağlanır. Yeryüzünde her geçen gün artan çevresel sorunlar ve etkilerini dikkate aldığımızda, peyzaj mimarlarına özellikle doğal kaynakların korunması ve yönetimi, çevre kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konuları kapsamında önemli görevler düşmektedir. 

Peyzaj Mimarlığı Bölümü Üniversitemizin Mimarlık Fakültesi çatısı altında yürütülen dört programdan biridir. Bölüm 2007 yılında kurulmuştur, lisans eğitimine ise 2008 -2009 öğretim yılında başlanmıştır. Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nün misyonu doğal, kırsal ve kentsel peyzajların korunması, planlanması ve yönetimi; açık ve yeşil alanların tasarımı, planlanması ve bakımı, tahrip edilmiş peyzajların onarımı ve sürdürülebilir bir çevrenin oluşturulması temelinde bilgi sahibi, çevreye duyarlı, etik değerlerine sahip, araştırma ve proje çalışmaları ile bilim ve teknolojiye katkı sağlayan peyzaj mimarları yetiştirmektir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde eğitimin amacı aşağıda belirtilen konular kapsamında öğretim ve araştırmalar gerçekleştirmektir :

 • Sürdürülebilir peyzaj tasarımı
 • Sürdürülebilir peyzaj planlama
 • Peyzaj yönetimi
 • Peyzaj ekolojisi
 • Peyzaj bakım ve onarımı
 • Açık ve yeşil alanların planlanması ve tasarımı
 • Rekreasyonel planlama
 • Peyzaj sanat tarihi
 • Fiziksel planlamanın çevresel, yasal ve idari boyutu
 • Bitkisel tasarım ve süs bitkileri
 • Tarihi ve arkeolojik alanlar ve yakın çevresinin tasarımı ve planlanması
 • Özel ve kamuya ait alanların tasarımı ve planlanması (ör. parklar, ev bahçeleri, üniversite kampüsleri, plazalar, çocuk oyun alanları, botanik bahçeleri ve arboretumlar, çatı bahçeleri ve yeşil duvarlar).

Yukarıda belirtilen konular kapsamında peyzaj mimarları bir alanın analizi, tasarımı, planlanması ve yönetimine ilişkin araştırma ve projeler gerçekleştirir. Bu çalışmalarda bütüncül ve disiplinler arası bir yaklaşım izlenir; mimar, şehir plancısı, biyolog gibi birçok meslek disiplini ile de iş birliği geliştirilir.

Peyzaj Mimarlığı Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz resmi kurumlar [ör. Bakanlıklar (Çevre / Orman / Şehircilik / Turizm / Kültür / Tarım), Belediyeler, Üniversiteler, Kara Yolları Genel Müdürlüğü, peyzaj tasarımı, planlaması ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ilgili özel sektörde ve serbest çalışabilirler.

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2761

Faks: +90 392 660 2763

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: architecture@eul.edu.tr