> Akademik > Fakülteler > Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fakültemiz 1991 yılında YÖK tarafından tüm bölümlerine onay alarak kurulmuş olup, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden oluşmaktadır.

Mühendislik Fakültesinin başlıca amacı günümüz teknolojik gelişmelerine katkı sağlamak yönünde, ulusal ve uluslararası alanlarda tasarım yapabilen, mevcut problemleri çözebilecek yeni teknolojiler geliştirebilen, çevreye duyarlı ve meslek etiğini temel ilke edinen mühendisler yetiştirmektir.

 

Mühendislik Fakültesinde öğrencilerin uygulama yapmasına olanak sağlayan bilgisayar laboratuvarı, fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı; yapı malzemesi, zemin mekaniği, hidrolik laboratuvarı, elektronik laboratuvarı, sayısal elektronik ve mikroişlemci laboratuvarı, bilgisayar-tasarım laboratuvarı, bilgisayar ağları laboratuvarı, güç sistemleri, elektrik makineleri ve güç elektroniği laboratuvarları bulunmaktadır.

Mühendislik Fakültesi bünyesinde yeralan beş bölümden biri olan İnşaat Mühendisliği Bölümü, malzeme, ulaşım, yapı, zemin mekaniği, yapı yönetimi ve hidrolik gibi temel alanlardan oluşur. Mezunlar temel mühendislik yapıları inşasında, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, hava alanı, liman, kanalizasyon ağı, su arıtma istasyonu ve baraj, gölet yapımı gibi sayısız projelerde yer alabilmektedirler. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; sistem analisti, yazılım geliştirici, sistem programcısı, test/kalite mühendisi, veritabanı yöneticisi, bilgisayar sistem mühendisi, oyun programcısı olarak birçok alanda görev yapabilmektedirler. Yazılım Mühendisliği Bölümü ise endüstriyel yazılım geliştirme, yapay zeka gibi uzmanlık alanlarında kapsamlı mühendislik eğitimi vermektedir. Elektrik Mühendisliği Bölümü, elektrik enerjisi üretim ve dağıtımından, cihazların tasarım ve işletiminden sorumludur. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü mezunları elektronik ve haberleşme sistemleri sektöründe, ulusal ve uluslararası şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektörüne hizmet veren mühendislik kuruluşlarında araştırma-geliştirme, üretim ve/veya pazarlama birimlerinde iş olanakları bulabilmektedirler.

Vizyon

Nitelikli akademik kadrosu ile kaliteli bir eğitim vermenin yanısıra, dışa açık, sanayi, kamu ve özel sektörle işbirliği yapabilen, bölge ve ülke  sorunlarına çözüm bulma çabası içerisinde, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören, ekoloji ve ekonomi kavramlarını bir arada değerlendirebilen, akademisyenler olarak mensubu olmakla gurur duyabildiğimiz bir Fakülte olabilmektir.

Misyon

Lefke Avrupa Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak misyonumuz çağın sorunlarına katkı sağlayan, ulusal ve uluslararası projelerde görev alabilecek çevre bilinci ve meslek etiğini ilke edinen nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

Eğitim Amaçları

Mezunlarımızın aşağıdaki niteliklere sahip olmaları beklenir :

EA1:   Temel bilim ve mühendislik konularında yeterli bilgi ile donanımlı olması

EA2:   Elde ettiği bilgileri yorumlayabilen, sorun çözme ve liderlik yeteneği gelişmiş,

EA3:   Çevreye duyarlı ve meslek etiğini temel ilke edinen

EA4:   Araştırmaya ve geliştirmeye odaklı, takım çalışmasına uyum sağlayan, yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan,

EA5:   Ulusal ve uluslararası alanlarda tasarım yapabilen, mevcut problemleri çözebilecek yeni teknolojiler geliştirebilen

Dekanın Mesajı

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hüseyin Oğuz

Dekan Vekili

Prof. Dr. Hüseyin Oğuz

Dekan Vekili

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2501

Faks: +90 392 660 2503

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi Gemikonağı – Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: engineering@eul.edu.tr

MUDEK-logo3

 

 

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon (MÜDEK)

Fotoğraf Galerisi