> Öğrenci İşleri > Kayıt Kabul > Ön Lisans ve Lisans

Ön Lisans ve Lisans

Önlisans ve Lisans

TC Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler Üniversitemize, YÖK’ün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre kabul edilmektedir. Yatay ve dikey geçiş başvuruları ise YÖK’ün belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde değerlendirilip öğrenci kabulleri yapılmaktadır.

Yetenek sınavı gerektiren programlar için TYT (Temel Yeterlilik Testi)’den en az 150 ham puan almış olmaları ve LAÜ tarafından yapılan ‘yetenek sınavı’ sonucunda başarılı olmaları gerekmektedir.

LAÜ’ye kayıt yaptırma hakkının elde eden öğrenciler aşağıdaki belgelerle Kayıt-Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurup kayıtlarını yaptırabilirler.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Kayıt yaptırdığı yıla ait YKS Sonuç Belgesi / İnternet Çıktısı (6 adet Fotokopisi)
 • Lise Diploması veya mezuniyet belgesi (Aslı + 4 adet Fotokopisi)
 • Nüfus Cüzdanı (Fotokopi)
 • Pasaport (Fotokopi)
 • İlgili muhtarlıktan yeni tarihli ikametgâh belgesi
 • 8 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Askerlik çağına gelmiş erkek öğrencilerden ilgili askerlik şubelerinden alacakları “Askerlik Durum Belgesi”.
 • Eğitim ücreti banka dekontu (Yıllık Eğitim ücretinin ilk taksiti ile kayıt ve öğrenci birliği harcı)

Not: Öğretmen, Subay-Astsubay ve Emniyet mensubu çocuklarının ilgili kapsamdan bursa hak kazanabilmeleri için, ilgili anne veya babanın Görev Tanıtım Kartı ile T.C. Nüfus Cüzdanının noter tasdikli fotokopilerini (önlü-arkalı) kayıt sırasında sunmaları gerekmektedir.

Subay, astsubay ve öğretmenlerin sunacakları belgelerin teyidi Üniversitemizin yapacağı resmi yazışma ile ilgili kurumlardan talep edilecektir. Kurumun vereceği bilgi ilgili bursun verilmesinde esas unsur olacaktır.

 

TC-KKTC (Çift Uyruklu) Öğrencilerin Kayıtları

KKTC – TC çift uyruklu olup, Lise ve dengi bir okuldan KKTC ‘de mezun olmuş öğrenciler, Üniversitemize KKTC uyruklu öğrenci statüsünde kabul edilirler ve LAÜ Giriş ve Burs Sınavına göre yerleştirilirler.

KKTC – TC çift uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir Lise veya dengi okuldan mezun olmuş öğrencilerin Üniversitemize kayıt yaptırabilmeleri için, her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sistemi ile veya LAÜ Giriş ve Burs Sınavına göre yapılan yerleştirme ile kayıt hakkı elde ederler.

 

Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

Liseyi yurtdışında tamamlayan ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler. Üniversitemize ön kayıt ile başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 • TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan lise diploması denklik belgesi
 • Lise diplomanızın aslı ve 6 adet fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Pasaport fotokopisi
 • 8 adet vesikalık resim

 

KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kabul ve Kayıt Koşulları

KKTC uyruklu öğrenciler, lise ve dengi bir okuldan mezun olmaları halinde üniversitemizi tercih edecekleri dört yıllık lisans veya iki yıllık meslek yüksekokulu programına LAÜ Giriş ve Burs Sınavına göre yapılan yerleştirme ile kayıt yaptırabilirler.

Kayıt sırasında gerekli belgeler:

 • Kimlik Kartı Fotokopisi,
 • Lise Diploması veya Çıkış Belgesi, (Aslı + 6 adet Fotokopisi)
 • 8 adet vesikalık fotoğraf,
 • Eğitim ücreti banka dekontu (Yıllık Eğitim ücretinin ilk taksiti ile kayıt ve öğrenci birliği harcı)

 

Liseyi Yurtdışında Bitiren KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kayıtları

Liseyi yurtdışında bitiren KKTC uyruklu öğrencilerin LAÜ’ye kayıt işlemlerine başlamadan önce KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan lise denklik belgesi almaları gerekmektedir.

 

Ders Kayıtları

İngilizce eğitim veren programlara kayıt yaptıran öğrencilerin doğrudan 1. sınıfa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası kabul görmüş bir dil sınavında belli bir puana veya düzeye gelmiş olmaları gerekmektedir.

Yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler belirlenen tarihlerde ders kayıtlarını yaparlar. İngilizce seviyesi fakülte programlarına başlamak için yeterli olmayan öğrenciler ise, yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı’ndan sonra İngilizce düzeylerine en uygun basamakta İngilizce Hazırlık Okulu’na kayıt yaptırmak suretiyle ortalama 1 yıl süreyle İngilizce Hazırlık eğitimi görürler.

 

İzin Alma / Dondurma Hakkı

Öğrenciler, sağlık, ekonomik durumları vb. kanıtlayacakları önemli nedenleri veya eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma vb. imkânlarının ortaya çıkması halinde, dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir veya izinli sayılabilir. Öğrencinin bu imkândan yararlanabilmesi için yarıyıl başlangıcında Kayıt-Kabul ve Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Yurtdışından yapılan başvurularda başvurunun noterden tasdikli olması koşulu aranır. Öğrenci, kayıt dondurma başvurusunun kabulü halinde önceden belirlenmiş mali yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Dondurma süresi öğretim süresinden sayılmaz. Yatırılan okul harcı bir sonraki döneme veya yıla aktarılmaz. Tüm öğretim süresinde Ön lisans, Lisans ve Doktora öğrencileri 4 akademik dönem, Yüksek lisans öğrencileri ise en fazla 3 akademik dönem kayıt dondurabilirler.