> Öğrenci İşleri > Kayıt Kabul > Ön Lisans ve Lisans

Ön Lisans ve Lisans

on-lisans-lisans

TC Uyruklu Öğrencilerin Kabul Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler Üniversitemize, YÖK’ün belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde ve her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre kabul edilmektedir. Yatay ve dikey geçiş başvuruları ise YÖK’ün belirlemiş olduğu esaslar çerçevesinde değerlendirilip öğrenci kabulleri yapılmaktadır.

Lisans Programlarına Kayıt İçin Gerekli Belgeler :

  1. Kayıt yaptırdığı yıla ait LYS Sonuç Belgesi / Internet Çıktısı (6 Fotokopisi)
  2. Lise Diploması veya mezuniyet belgesi (Aslı + 4 Fotokopisi
  3. Nüfus Cüzdanı (Fotokopi)
  4. İlgili muhtarlıktan yeni tarihli ikametgah belgesi
  5. 8 adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
  6. Askerlik çağına gelmiş erkek öğrencilerden ilgili askerlik şubelerinden alacakları “Askerlik Durum Belgesi”.
  7. Eğitim ücreti banka dekontu ( Yıllık Eğitim ücretinin yarısı ile kayıt ve öğrenci birliği harcı )

** Öğretmen, Subay-Astsubay ve Emniyet mensubu çocuklarının ilgili kapsamdan bursa hak kazanabilmeleri için, ilgili anne veya babanın Görev Tanıtım Kartı ile T.C. Nüfus Cüzdanı’nın noter tasdikli fotokopilerini (önlü-arkalı) kayıt sırasında sunmaları gerekmektedir.

Subay, astsubay ve öğretmenlerin sunacakları belgelerin teyidi Üniversitemizin yapacağı resmi yazışma ile ilgili kurumlardan talep edilecektir. Kurumun vereceği bilgi ilgili bursun verilmesinde esas unsur olacaktır.

Çift Uyruklu (KKTC ve TC) öğrencilerin Üniversitemize Kabul Esasları

  1. KKTC – TC çift uyruklu olup, Lise ve dengi bir okuldan KKTC ‘de mezun olmuş öğrenciler, Üniversitemize  KKTC uyruklu öğrenci statüsünde kabul edilirler.
  2. KKTC – TC çift uyruklu olup Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir Lise veya dengi okuldan mezun olmuş öğrencilerin Üniversitemize  kayıt yaptırabilmeleri için, her yıl ÖSYM tarafından bir kez düzenlenen ÖSYS Sınavında ilgili Üniversitenin herhangi bir bölümüne yerleşmiş olması gerekmektedir.

 KKTC Uyruklu Öğrencilerin Kabul Koşulları (Lisans ve Ön Lisans Programları)

KKTC uyruklu öğrenciler, lise ve dengi bir okuldan mezun olmaları halinde üniversitemizi tercih edecekleri dört yıllık lisans veya iki yıllık meslek yüksekokulu programına sınavsız olarak kayıt yaptırabilirler.

Üniversitemizin Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sağlık Yönetimi (UBYO), Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Radyo Televizyon ve Sinema ve Hukuk bölümleri dışında diğer programlar İngiliz dilinde eğitim vermektedir. İngilizce eğitim veren programlara kayıt yaptıran öğrencilerin doğrudan 1. sınıfa başlayabilmeleri için İngilizce Hazırlık Okulu tarafından yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olmaları veya uluslararası kabul görmüş bir dil sınavında belli bir puana veya düzeye gelmiş olmaları gerekmektedir.

İngilizce seviyesi fakülte programlarına başlamak için yeterli olmayan öğrenciler ise, yapılan İngilizce Seviye Tespit Sınavı’ndan sonra İngilizce düzeylerine en uygun basamakta İngilizce Hazırlık Okulu’na kayıt yaptırmak suretiyle ortalama 1 yıl süreyle İngilizce Hazırlık eğitimi görürler.

İzin Alma / Dondurma Hakkı

Öğrenciler, sağlık, ekonomik güçlük gibi kanıtlayacakları önemli nedenleri veya eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma v.b. imkanlarının ortaya çıkması halinde, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından dört yarıyıla kadar kayıt dondurulabilir veya izinli sayılabilir. Öğrencinin bu imkandan yaralanabilmesi için yarıyıl başlangıcında bağlı bulunduğu Dekanlığa, Hazırlık Okulu, Yüksekokul veya Enstitü Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Öğrenci, kayıt dondurma başvurusunun kabulü halinde Mütevelli Heyeti’nce belirlenmiş kayıt ve okul harçlarını yatırmakla yükümlüdür. Dondurma süresi öğretim süresinden sayılmaz. Yatırılan okul harcı bir sonraki döneme veya yıla aktarılmaz.