> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Doktora Programı

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Doktora Programı

bahce-doktora

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Doktora Programı, öğrencilere tarım alanında genelde bitkisel üretim ve özelde bahçe bitkileri üretimi ile bu ürünlerin pazarlanması konusunda kurumsal, pratik ve akademik bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Program Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir.

Programın içeriğinde bitkisel üretim teknikleri, ürün muhafazası, bitki ıslahı ve genetiği, tohumculuk, fidecilik, fidancılık, bitki fizyolojisi, gen kaynakları, biyoteknoloji gibi konular bulunmaktadır. Program ayrıca tarımsal üretimde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, sertifikalı üretim gibi alanları da içermektedir.

Doktora Programına başvuracak öğrencilerin; en az 4 yıllık lisans eğitimi veren tarım, orman veya doğa bilimleri alanındaki fakülteler veya yüksekokullar ile Biyoteknoloji, Biyoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim, Zootekni, Hayvansal üretim, Tarım Teknolojileri, Tarımsal İşletmecilik, Tarım Ekonomisi, Gıda Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği gibi bilim dallarından ve programlarından “lisans” ve “yüksek lisans” derecelerine sahip olması gerekmektedir.

Bu programlardan “lisans” ve “yüksek lisans” derecesi bulunmayan, fakat yakın dallarda “lisans” ve “yüksek lisans”  yapmış olan öğrenci adayları için, doktoraya başlamadan önce bir hazırlık programı uygulanacaktır.

Doktoraya başvuru için gerekli diğer hususlarda Lefke Avrupa Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır. Ayrıca yüksek lisans mezunu öğrencilerin doktoraya başvurabilmesi için mezuniyet not ortalamalarının en az 3.0 (veya eşdeğeri) olması gerekmektedir.