> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Doktora Programı

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Doktora Programı

bahce-bitkileri-phd

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Doktora Programı, öğrencilere tarım alanında genelde bitkisel üretim ve özelde bahçe bitkileri üretimi ile bu ürünlerin pazarlanması konusunda kurumsal, pratik ve akademik bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir.

Programın içeriğinde bitkisel üretim teknikleri, ürün muhafazası, bitki ıslahı ve genetiği, tohumculuk, fidecilik, fidancılık, bitki fizyolojisi, gen kaynakları, biyoteknoloji gibi konular bulunmaktadır. Program ayrıca tarımsal üretimde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, sertifikalı üretim gibi alanları da içermektedir.

Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Program Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir.