> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı

beslenme-diyetetik-phd

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programının amacı; beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek, yaratıcı düşünceyi ön plana çıkaran, toplumun beslenme – sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek yeterliliğe sahip, özgürlükçü, bilimsel, bağımsız düşünebilen, etik değerlere bağlı, alanındaki yenilikleri izleyen, bilim insanları yetiştirmektir.Yüksek lisans yapmış Beslenme ve Diyetetik mezunlarına bir üst düzey eğitim olanağı sunmak; beslenme ve diyetetik alanına ilişkin konularda gerekli teorik ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip; disiplinler arası çalışmalara açık, bağımsız ya da ekip olarak proje planlayıp yürütebilen, sonuçları yorumlayabilen ve yayınlayabilen; ülkenin beslenme ve sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde söz sahibi olan; sürekli gelişen, değişen bilgi ve uygulamaları izleyebilen, yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş, mesleki etik kurallara uygun davranan, bilgisayar ve diğer teknolojik araçları etkin kullanan, birikimlerini yeni nesillere aktarmak için eğitim programlarında görev alabilecek Bilim Doktorları yetiştirmek planlanmaktadır.

Programın eğitim dili İngilizce’dir.