> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

elektrik-elektronik-muhendisligi-phd

Üniversitemizin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin başvurabileceği bir programdır. Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programının genel amacı;  Elektrik ve Elektronik alanında araştırmalarda bulunan öğrenciler yetiştirmek, bilgi üretmek ve bu yolda evrensel bilime katkı koymaktır. Bu ana amacın yanısıra, Elektrik ve Elektronik mühendisliği alanında, özellikle Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinin en önemli ihtiyacı olan akademisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası işbirliklerini yürütecek, konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve ARGE projelerini yönlendirebilecek yüksek lisans ve doktoralı araştırmacılara büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu program bu özelliklere sahip araştırmacıların yetişmesine yardımcı olacaktır.

Önerilen program birçok bilim dalını içermektedir ve bu alanda öğrenciler seçtikleri tez danışman öğretim üyeleri ile projelerde yer almaktadırlar. Bilim dalları: güç sistemleri, enerji sistemleri, haberleşme sistemleri, elektromanyetik, sinyal işleme, elektronik devreler, mikrodalga teorisi, kontrol teorisi ve uygulamları, optoelektronik ve mobil ağlar olarak sıralanabilinir.

Doktora derecesine hak kazanabilmek için en az 21 kredi saatlik 7 ders ile kredisiz seminer dersi alınması ve doktora tezi hazırlanması gerekmektedir.

Programın eğitim dili İngilizcedir.