> Akademik > Enstitü > Doktora Programları > Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı

siyaset-bilimi-phd

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programının amacı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzmanlaşmayı ve özgün bilgi üretimini sağlamaktır. Program, öğrencilerin araştırma yapma ve analitik düşünme becerilerini geliştirir. Aynı zamanda her iki araştırma alanına da teorik ve ampirik katkı yapılmasını destekler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programı öğrenci ve araştırmacılara hem devlet örgütlenmesinin yapısal ve işlevsel yönlerinin incelendiği kamu yönetimi alanında hem de siyaset felsefesinin, çağdaş siyasal teorilerin, devlet kuramlarının ve modern Türk siyasal hayatının ele alındığı siyaset bilimi alanında çalışma yürütme imkanı sunar.

Hem ülkeler hem de uluslararası ilişkiler bazında dünya siyaseti hızla değişmektedir. Ulus devletin de küreselleşen dünyada biçim ve işlevinin dönüştüğünü görmekteyiz. Bunun yanında siyaset ve kamu yönetiminin kapsamı göçmenler, çevre sorunları ve terörizm gibi geleneksel devlet anlayışı ve siyaset teorisinin dışına çıkan farklı konu ve araştırma alanlarıyla giderek genişlemektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programı, güncel gelişmeleri takip ederek bu yeni ve farklılaşan alanlarda özgün düşünce ve bilgi üretimini desteklemektedir. Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.