> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

beslenme-diyetetik-yl

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı”nın amacı; genel olarak toplumun; özelde toplumda hastalar, yaşlılar, çocuklar, adölesanlar, sporcular gibi özel grupların ve yiyecek-içecek işletmelerinin beslenme ve diyetetik programlarını yönetebilecek vasıflara sahip eleman yetiştirmektir. Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programından mezun olan uzman diyetisyenler Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahip; beslenmeye ilişkin bireysel ve toplumsal sorunları belirleyebilen, analiz edebilen, çözüm önerileri getirebilen; beslenme konusunda bireylere fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullara dayalı danışmanlık yapabilen; Beslenme ve Diyetetik alanında güncel bilgilere ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip; ekip çalışması gerektiren durumlarda görev ve sorumluluk üstlenecek ve ekibi yönetebilecek nitelikte; görev alanı ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına vakıf; gıda, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği konularındaki kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olup bu sistemlerin gereklerine göre çalışabilen ve çalıştırabilen; yaşam boyu eğitimin önemini kavramış, bunun gereği olarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren niteliklere ve vizyona sahip olacaklardır.

Program tezlidir ve program dili Türkçedir. 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.