> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim, Araştırma ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde açılan Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı “Tezli Yüksek Lisans Programı”nın amacı; genel olarak toplumun; özelde toplumda hastalar, yaşlılar, çocuklar, adölesanlar, sporcular gibi özel grupların ve yiyecek-içecek işletmelerinin beslenme ve diyetetik programlarını yönetebilecek vasıflara sahip eleman yetiştirmektir. Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programından mezun olan uzman diyetisyenler Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahip; beslenmeye ilişkin bireysel ve toplumsal sorunları belirleyebilen, analiz edebilen, çözüm önerileri getirebilen; beslenme konusunda bireylere fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullara dayalı danışmanlık yapabilen; Beslenme ve Diyetetik alanında güncel bilgilere ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip; ekip çalışması gerektiren durumlarda görev ve sorumluluk üstlenecek ve ekibi yönetebilecek nitelikte; görev alanı ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına vakıf; gıda, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği konularındaki kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olup bu sistemlerin gereklerine göre çalışabilen ve çalıştırabilen; yaşam boyu eğitimin önemini kavramış, bunun gereği olarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren niteliklere ve vizyona sahip olacaklardır.