> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > Hemşirelik Yüksek Lisans

Hemşirelik Yüksek Lisans

hemsirelik-yl

Hemşirelik Yüksek Lisans  Programının amacı sağlık insan gücünün geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hemşirelik bilimine ilişkin; kavram, ilke ve teknikleri bilinçli bir şekilde uygulama bilgi ve becerisine sahip, nitelikli ve profesyonel uzman hemşireler yetiştirmektir. Programdan mezun olacak öğrencilerin; kanıta dayalı bakım sağlama, eğitici, yönetici ve araştırıcı olma, danışmanlık ve liderlik becerisi kazanma, kaliteli hizmet anlayışı geliştirme, teknolojiyi etkin kullanma, bilimsel gelişmeleri izleme, birey aile ve toplumun yaşam kalitesini artırma konusunda yeterli donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Program tezlidir ve program dili Türkçedir. 7 ders (21 kredi), 1 seminer ve 1 tezden oluşmaktadır.