> Akademik > Enstitü > Yüksek Lisans Programları > İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans

İngilizce Öğretmenliği  Yüksek Lisans Programı

ingilizce-ogrt-yl

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek sağlayarak İngilizce öğretiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.  Program süresince adaylar dil öğretimindeki kuramsal konular ve bunların sınıf ortamındaki uygulamaları üzerinde çalışacaklardır.  Ayrıca adaylar İngiliz Dili Eğitimi, öğretmen eğitimi, dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirilmesi gibi konularda uzmanlaşmalarına yardımcı olacak bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

Tezli İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Tezli Yüksek Lisans programı  21 kredilik 7 ders, 1 seminer dersi ve bir yılda tamamlanmak üzere bir tezden oluşmaktadır.