> Akademik > Fakülteler > İletişim Bilimleri Fakültesi > Yeni Medya ve İletişim

Yeni Medya ve İletişim

yeni-medya-gazetecilik

Yeni Medya ve İletişim Bölümü, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi içerisinde yer almaktadır.

Gelişen teknolojilere bağlı olarak günümüzde gazetecilik ve habercilik anlayışının şekli, hızı ve yönü de değişmiş; konvansiyonel medyadan dijital ortama kayma göstermiştir. Bugün yüksek tirajlı gazeteler bile baskılarını durdurarak yayın hayatlarını internet üzerinden dijital ortamda sürdürme kararı almakta, henüz bu “radikal” kararı alamayanlar ise düşen tirajlarını da göz önünde tutarak baskının yanına muhakkak dijital ortamda yayını da ekleme ihtiyacı duymaktadır.

Uygulamadaki bu kaçınılmaz değişim ve gelişim, bu alana insan gücü katan yüksek öğretim kurumlarını da; doğru bilgi ve eğitim ile destek verme, alanın ihtiyaç duyduğu; bilgiyi doğru alan, işleyen, hızla yayan, meslek etiğine duyarlı uzmanlar yetiştirme sorumluluğuyla katkı koymaya yöneltmiştir.

Yeni Medya ve İletişim bölümümüz bu anlayışla kurulmuş ve müfredatını şekillendirmiş olup dijital teknolojilere uyarlı, yeni medya mecralarına artı değer katabilecek, yeni medya ve gazetecilik dünyasının gerektirdiği bilgilerle donanımlı, sorumluluk sahibi, yaratıcı gazeteciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz, sadece gazetecilik; basılı yayıncılık alanında değil, radyo – televizyon haberciliği alanında da, sosyal medya dahil olmak üzere yeni medya teknolojilerinin etkilerini içeren akademik bir programa sahiptir.

Yeni Medya olarak da adlandırılan Dijital Medya, teknolojik bir gelişme olmanın yanısıra yeni iş imkanları; istihdam olanakları yaratma anlamında da önemli bir dönüşüme imkan tanımıştır. İnternet gazeteciliği ile; yazılı basının internete taşınmasının yanısıra, blog oluştuma ve blog yazarlığı, internet reklamcılığı, dijital pazarlama, dijital tanıtım, dijital tasarım gibi tümüyle internet temelli ve çoklu ortam yönelimli iş anlayışlarının ve pratiğinin oluşup yaygınlaşması sağlanmıştır. Bu kapsamda mezunlarımız için yeni istihdam olanakları çıkmıştır.
Bölüm mezunlarımız, basılı yayıncılık, radyo – televizyon ve ilişkili medya sektörlerinde çalışabilecekleri gibi, sektörün giderek daha fazla talep ettiği internet gazeteciliği, sosyal medya uzmanlığı, dijital içerik üretimi, dijital proje koordinasyonu ve yönetimi, yeni medyada yayın ve faaliyet/etkinlik planlama ve koordinasyonu, blog yazar ve yöneticiliği, dijital tanıtım – reklam gibi yeni iş alanlarında çalışabileceklerdir.

Ayrıca, önümüzdeki yıllarda, medyadaki dönüşümlerin başka meslek kategorileri de yaratacağını öngörerek Yeni Medya ve İletişim bölümümüzün farklı istihdam olanaklarına yanıt verebileceğini de belirtmek mümkündür.

Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Fakülte İletişim Bilgileri

Tel: +90 392 660 2000 – 2741

Faks: +90 392 660 2743

Adres: Lefke Avrupa Üniversitesi

Lefke , Mersin 10, Türkiye , KKTC

E-posta: communication@eul.edu.tr