> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Türkçe)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

tıbbi-dokumentasyon-ve-sekreterlik_medical-documentation-and-secreteriat

Programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşları için tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesinde, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulmasında görev alacak üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik teknikeri yetiştirmektir.

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik eğitimi alan teknikerler, sahip oldukları bilgi ve becerileri ile Fiyoterapistlere yardımcı olur.

Program eğitim dili Türkçe olmaktadır.