> Akademik > Yüksekokullar > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Türkçe)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

tibbi-goruntuleme

 Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programının amacı hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip tıbbi görüntüleme teknikerleri yetiştirmektir. Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi bölümlerinde; özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilmektedirler.

Program eğitim dili Türkçe olmaktadır.