Ara

Bulunan sonuçlar:

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Adalet ve hukuk toplumuna kazandıracağı ve mesleklerini standartların üzerinde icra etme yeterliliğine sahip olacak öğrenciler, Adalet Meslek Yüksekokulu önlisans öğretim sürecinde her biri alanında uzman olan öğretim elemanları tarafından meslek hayatına hazırlanacaktır.Bunun için müfredat kapsamında teorik bilgiler öğrenciye aktarılırken uygulamalı çalışmalar yapılacaktır. Mezunların mesleki açıdan üst düzeyde performans göstermesi hedeflendiğinden, öğrencilerimizin başarı odaklı çalışmasının alışkanlığı ile adli hizmetlerde üstün niteliklere sahip dinamik bir kitle ortaya çıkacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye adalet sisteminde bilgi ve becerilerinden emeklerinden faydalanılacak olan kişiler, adalet hizmetlerine hız kazandıran profesyonellik temeline dayalı teorik ve pratik donanımlarıyla ara elemanlar olarak hukuk camiasında yer alacaktır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Ağız ve diş sağlığı teknikerleri, diş polikliniklerinde diş hekimi klinik yardımcısı olarak diş hekiminin tüm klinik çalışmalarında yardımcı olan sağlık teknikeridir. Ağız ve diş sağlığı teknikeri diş hekimi için çalışma ortamını hazırlar,hastayı kabul eder ve tedavisi sırasında hekime ve hastaya yardımcı olur. Ağız ve diş sağlığı teknikerliği programının amacı, kamu ve özel sektörde tercih edilen saygın, nitelikli, çağdaş ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış ülkemizin ara eleman ihtiyacını karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı; ameliyathanede kullanılan alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesine, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasına ve ameliyathane ortamının ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesine yönelik iş ve eylemleri yapan ve ameliyata giren ekipte yer alıp uygulama açısından destek veren yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar, kamu ve özel sektörde yer alan sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan ameliyathanelerde çalışabilirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bu programın amacı, anestezi uzmanlarına, yardımcı teknik eleman yetiştirmektedir. Anestezi programını okumak isteyen öğrencilerin, biyoloji ve fen derslerine ilgi duyması dikkat, titizlik ve sorumluluk gibi özelliklere sahip olması gerekir. Derslerde uygulamalar önemli ölçüde yer tutar ve ayrıca staj uygulaması yapılır. Anestezi programı mezunu, her türlü ameliyatlarda hastanın narkoz uygulaması (uyutulması) için gerekli tıbbi yöntemleri, anestezi uzmanının önerileri doğrultusunda uygular. Yasal olarak yanında anestezi uzmanı olmadan anestezi uygulaması yapamaz. Devlet, üniversite ve özel hastanelerde uzman gözetiminde çalışabilirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Farklı yaş grupları ve cinsiyette çalışabilecek, olimpik spor dallarında ileri kademe antrenör, mentor, kondisyoner, spor bilimleri ve sporda performans analizi yapabilen elemanların yetişmesini sağlayan dört yıllık bir lisans programıdır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu önlisans programları arasında yer alan Aşcılık Bölümü iki yıllık olup eğitim dili Türkçedir. Aşçılık programı amacı farklı yemek kültürleri yanında yemek pişirme tekniklerini, mutfak teknolojileri ve planlaması, endüstiryel mutfak uygulamaları gibi mesleki konuları öğrencilerimize öğreterek  geleceğim açcılarını yetiştirmektir. Aşcılık mezunlarımız özel işletmeler ve devlet kurumlarında kariyerlerine devam edebilmektedirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bahçe Bitkileri Bölümü mezunları araştırmacı, bilim adamı, peyzaj, bitkisel üretim eğitmenliği, sera işletmeciliği, bağ – bahçe işletmeciliği, bitki koruma uzmanlığı, fidanlık işletmeciliği, bahçe bitkileri üretimi ve gıda pazarlaması, araştırma ve üretim uzmanlığı yanında seracılık, subtropik ve yarı-kurak iklimlerde yetiştiricilik ve üretim uzmanlığı ve uluslararası danışmanlık gibi birçok sektörde çalışma imkanı bulabilmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması Doktora Programı, öğrencilere tarım alanında genelde bitkisel üretim ve özelde bahçe bitkileri üretimi ile bu ürünlerin pazarlanması konusunda kurumsal, pratik ve akademik bilgi ve beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Programın içeriğinde bitkisel üretim teknikleri, ürün muhafazası, bitki ıslahı ve genetiği, tohumculuk, fidecilik, fidancılık, bitki fizyolojisi, gen kaynakları, biyoteknoloji gibi konular bulunmaktadır. Program ayrıca tarımsal üretimde izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik, sertifikalı üretim gibi alanları da içermektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilerin meyve, sebze, süs bitkileri ve mantar yetiştiriciliği konularında yetkinleşmelerini sağlamak; seracılık, tohumculuk ve fidecilik, ürün muhafaza ve pazarlama alanlarında beceri kazanmalarına ve uzmanlaşmalarına; üretim araştırma ve geliştirme projeleri hazırlama, yürütme ve sonuçlandırma yetisi kazanmalarına yardım etmektir.  

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeniği Bölümü”, 2017-2018 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yıllarında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki laboratuvar ve açık-kapalı spor tesisleri ile etkin bir eğitim vermesi planlanmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nden mezun olacak öğrenciler, kamu ve özel sektör okul ve kuruluşlarında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni olabilecek, aldıkları antrenörlük dallarında antrenörlük yapabileceklerdir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bölümün amacı; bireylerin ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla insanların yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunmak için uluslararası standartlara uygun eğitim-öğretim ve araştırmalar yapabilen, topluma danışmanlık hizmeti sunabilen Diyetisyenler yetiştirmektir. Beslenme ve Diyetetik Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı , “Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları puan ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sunmaktadır. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programının amacı; beslenme alanında toplumsal sorunları analiz edebilecek, yaratıcı düşünceyi ön plana çıkaran, toplumun beslenme – sağlık sorunlarına çözüm üretebilecek yeterliliğe sahip, özgürlükçü, bilimsel, bağımsız düşünebilen, etik değerlere bağlı, alanındaki yenilikleri izleyen, bilim insanları yetiştirmektir.Yüksek lisans yapmış Beslenme ve Diyetetik mezunlarına bir üst düzey eğitim olanağı sunmak; beslenme ve diyetetik alanına ilişkin konularda gerekli teorik ve uygulamalı bilgi ve beceriye sahip; disiplinler arası çalışmalara açık, bağımsız ya da ekip olarak proje planlayıp yürütebilen, sonuçları yorumlayabilen ve yayınlayabilen; ülkenin beslenme ve sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesinde söz sahibi olan; sürekli gelişen, değişen bilgi ve uygulamaları izleyebilen, yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeyi içselleştirmiş, mesleki etik kurallara uygun davranan, bilgisayar ve diğer teknolojik araçları etkin kullanan, birikimlerini yeni nesillere aktarmak için eğitim programlarında görev alabilecek Bilim Doktorları yetiştirmek planlanmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı”nın amacı; genel olarak toplumun; özelde toplumda hastalar, yaşlılar, çocuklar, adölesanlar, sporcular gibi özel grupların ve yiyecek-içecek işletmelerinin beslenme ve diyetetik programlarını yönetebilecek vasıflara sahip eleman yetiştirmektir. Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programından mezun olan uzman diyetisyenler Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahip; beslenmeye ilişkin bireysel ve toplumsal sorunları belirleyebilen, analiz edebilen, çözüm önerileri getirebilen; beslenme konusunda bireylere fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve ekonomik koşullara dayalı danışmanlık yapabilen; Beslenme ve Diyetetik alanında güncel bilgilere ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgi ve becerisine sahip; ekip çalışması gerektiren durumlarda görev ve sorumluluk üstlenecek ve ekibi yönetebilecek nitelikte; görev alanı ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına vakıf; gıda, çevre, işçi sağlığı ve güvenliği konularındaki kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olup bu sistemlerin gereklerine göre çalışabilen ve çalıştırabilen; yaşam boyu eğitimin önemini kavramış, bunun gereği olarak kendini sürekli yenileyen ve geliştiren niteliklere ve vizyona sahip olacaklardır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının temel amacı öğrencilere bilgisayar yazılımı ve donanımı ile bilgisayar uygulamaları alanlarında dengeli temel bilgileri vermektir. Dört yıllık lisans programından mezun olan öğrencilerimiz, temel bilgiler yanında analiz edebilme, günümüzün modern bilgisayar yazılım, donanım ve bilgi sistemlerini yaratıcı bir şekilde tasarlayabilme, gerçekleştirebilme, yönetebilme ve iyileştirebilme; takım çalışması yapabilme ve liderlik özelliklerine sahip olarak yetiştirilmektedirler. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrenciler; Sistem Analisti, Yazılım Geliştirici, Sistem Programcısı, Test/Kalite Mühendisi, Veritabanı Yöneticisi, Bilgisayar Sistem Mühendisi, Oyun Programcısı olarak birçok alanda görev yapabilmektedirler. Günümüzde bilişim teknolojileri eğitimden sağlığa, hizmetden savunma sanayiye her alanda etkin olarak kullanılmaya başlandığından, bilgisayar mühendisleri de tüm bu alanlarda iş yapan kurumlarda mesleklerini icra edebilmektedirler. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler herhangi bir ülkede hizmet sunabilecek ve  istedikleri taktirde yüksek lisansa devam edebilecek eğitim ve donanıma sahiptirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Üniversitemizin Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı; Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin başvurabileceği bir lisansüstü programdır. Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programının genel amacı;  öğrencilerine bilgisayar mühendisliği alanındaki temel konularda ileri bir eğitimin yanında belirli alan ya da alanlarda da derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamayı ve öğrencinin belirli bir alanda orjinal bir araştırma yapmasını hedeflemektedir. Bu ana amacın yanısıra, bilgisayar mühendisliği alanında, özellikle Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinin en önemli ihtiyacı olan akademisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası işbirliklerini yürütecek, konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve ARGE projelerini yönlendirebilecek yüksek lisans ve doktoralı araştırmacılara büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu program bu özelliklere sahip araştırmacıların yetişmesine yardımcı olacaktır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programıyaratıcı iş modellerini geliştirmeyi hedefleyen ve bunun için gerekli teknolojileri kullanan, bu modelleri yerel çözümlere dönüştürebilen bir bilgi birikimini öğrencilerine kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrencilerin uluslararası alanda gelişen bilgi teknolojilerine ayak uydurmalarını hedefler. Bilişim çağında, ülkelerin büyüme, rekabet etme, istihdam sağlama, dünya ekonomisinde pay sahibi olmaları bilişim ve teknoloji alanlarında sahip oldukları üstünlüğe bağlıdır. Bilgisayar teknolojilerinin ülkeler üzerindeki kalkınma ve verimlilik etkisi büyüktür. Bu bağlamda, programımızdan mezun olan öğrenciler, çalıştıkları şirket veya organizasyonda, çalışan personel ile işbirliği içerisinde sistem tasarımı ve bilişim alanında ihtiyaçları karşılayabilecek bilgi, beceri ve kapasiteyi elde edeceklerdir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programımızın birincil hedefi, iş dünyası ve sanayinin ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilen, teorik ve pratik becerilerle donatılmış, bilgisayar ve teknolojiyi etkin kullanabilen, meslek alanındaki yeni gelişmeleri takip edebilen, değişime ayak uydurabilen, takım çalışmasına yatkın, kültürlü, çevresi ile iletişim kurabilen, üstün iş ahlakına sahip, motivasyonu yüksek elemanlar yetiştirmektir.   Program mezunları tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında istihdam edilebilmektedirler. Özellikle bilgisayar sistemlerinin ithalatı, montajı, donanımı, kurulumu, üretimi, pazarlaması, dağıtımı ve program yazılımı gibi konularda ticari amaçla faaliyet gösteren özel kuruluşlarda istihdam olanakları mevcuttur. Ayrıca sektörün özelliği gereği mezunların kendi özel işlerini kurmaları da mümkündür.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bilişim Güvenliği Teknolojileri Lisans programı, ağ güvenliği, bilgi güvenliği yönetimi, güvenli yazılım, güvenli yazılım geliştirme ve siber suçlar gibi çağımızın bilgisayar güvenliği uzmanlarına olan talebi karşılamak için üstün teknolojik uygulamalı laboratuvarları ve eğitimi ile tasarlanmıştır. Mezunlarımız kariyerlerine bilgi teknoloji uzmanları, güvenlik analistleri gibi alanlarda devam edebilmektedirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu çatısı altında 4 yıllık bir lisans programıdır. Bölümün amacı,  organizasyonlarda süreçlere, ürünlere, yöntemlere ve karar vermeye yardımcı olacak teknolojilerin planlanması, uygulanması, geliştirilmesi, yönetimi ile ilgili konularda öğrencilere güçlü bir temel ve donanım vermektir. Programın ilk yıllarında öğrenciler, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde verilen matematik, yönetim ve Bilgi Teknolojileri ile ilgili temel bilgileri kazanırlar. İlerleyen yıllarda, bilgisayar ağları ve veri tabanı uygulamaları gibi bilgisayar tabanlı bilgi sistemlerinin nasıl planlanacağını, analiz edileceğini, tasarlanacağını ve uygulanacağını öğrenirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Çevre Bilimleri Doktora Programının amacı yenilikci fikirleri ve yöntemleri kendi alanlarındaki konularda toplumsal sağlık ve etik kurallarını da gözeterek, bilimsel çalışmalarla yapmış oldukları etkinlik ve araştırmaları her türlü ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmaları hedeflenmektedir. Ayrıca dokrora öğrencisinin, çevre ve çervreyi etkileyen konular ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmesi beklenmektedir. Bunun yanında doktora eğitimi sırasında, özgün bir araştırma sürecini bağımsız olarak tanımlar,tasarlar, uygular, sonuçlandırır ve bu süreci yönetir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Çevre Bilimleri Yüksek-Lisans Programı, çevre Bilimleri konusunda bilgiye sahip araştırma yapma yeteneği kazanmış ve çevre sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmeyi, profesyonel ahlak anlayışına sahip, çevre konusunda bilgili ve deneyimli, ulusal ve uluslararası düzeyde çevresel problemleri tanımlayabilen ve bu problemlere çözümler üretebilen, bilime destek sağlayan, çevreyi korumak için gerekli çalışmaları yürütebilecek kapasitede bilgi ve becerilerle donanmış uzmanlar yetiştirmeyi hedefler. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, uygulama alanlarına yönelik olan ve çevre mühendisliği başta olmak üzere tüm mühendislik, idari, eğitim, sosyal, iktisadi, hukuki ve iş ve halk sağlığına ait hizmetlerin etkin ve doğru üretilmesine katkıda bulunabilmeleri ve çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirebilen, çevre sorunlarına sürdürülebilir sistem perspektifinden bakabilme yeteneğine ve gerekli tasarım ve projelendirme bilgi birikimine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Çevre Koruma ve Kontrol bölümünün amacı öğrencilerimize  çevre sorunlarının bilincinde olarak, çevre kirliliğine neden olan atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli tesislerin kurulması ve işletilmesi, kirlilik tespiti amacıyla analizlerin uygulanması, çevre kirliliğinin araştırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi elde edilmekte ve yasal mevzuatların yürütülmesi özel sektör ve kamu işletmelerinin ihtiyaçlarını karşılamak yönünde eğitim vermektir. Mezunlarımız alacakları Çevre Teknikeri ünvanı ile hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında istihdam imkanı bulabilmektedir. Çevre Teknisyeni, laboratuvarda içme suyu temini, arıtma, atıksuların arıtılması, arıtma tesislerinin işletilmesi, su/atıksu/hava kirliliği ile ilgili ölçümler gibi çalışmaları yapar. Bu anlamda artan sanayileşme Çevre Teknikerlerinin istihdam olanaklarını artırmıştır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Çocuk Gelişimi programının amacı, normal gelişim gösteren veya özel eğitim gereksinimi olan çocukların zihinsel, dil, motor, özbakım, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyici teorik ve uygulamalı eğitim programları ile çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan Çocuk Gelişimcisi ve Eğitimcisi yetiştirmektir. Programdan mezun olanlar özel kreş ve anaokullarında veya özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, Ana Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Yataklı Tedavi Veren Kurumlarda ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında bakıcı anne, çalışan anne-babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak çalışabilmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, Lefke Avrupa Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi içerisinde yer almaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Diş Hekimliği Fakültesi olarak misyonumuz ulusal ve uluslararası ortamda kendini kanıtlamış öğretim kadrosuna sahip, mezunları mesleki alanda ön sıralarda yer alan bir fakülte olmaktır. Fakülte gelişmiş diş hekimliği eğitim ve öğretim bilgilerini öğrencilere sunarak, etik değerlere saygılı, başarılı, yüksek akademik bilgiye, eleştirel düşünce ve bilimsel anlayışa sahip başarılı diş hekimleri yetiştirmek amacı ile eğitim vermektedir. Lefke Avrupa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kalitesi yüksek laboratuvarları ve kurulmakta olan kliniklerle gelişmiş diş hekimliği uygulamaları arasına girebilecek standartda olup öğrencilere  küçük sınıflarda birebir uygulama yapma imkanı sunmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde Preklinik Laboratuvarı, Fantom Simulasyon Laboratuvarı, Alçı Laboratuvarı, Diş Tedavi Klinikleri bulunmaktadır. Ayrıca  Diş Tedavi Klinikleri’nde Ağız cerrahisi- İmplantoloji, Pedodonti, Ağız Radyolojisi- Ağız muayenesi, Diş ve İmplant destekli protez, Endodonti, Ortodonti uzmanlık dalları yer almaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan diş protez teknikerleri yetiştirmektir. Diş Protez Teknolojisi diş hekiminin oluşturduğu tedavi planına göre diş hekimince alınan ağız ölçülerinden model hazırlar, hazırlanan modeller üzerinde sabit ve hareketli bölümlü  protezlerin şekillendirilmesini, döküm yöntemiyle çoğaltılmasını, bunlara tesviye ve cila ile estetik görünüm vererek ağızda kullanılmaya uygun hale getirilmesini sağlar. Diş hekiminin tam dişsiz veya yarı dişli iken aldığı ağız ölçülerine uygun, hareketli tam ve bölümlü protezlerin hazırlanmasında, diş dizimi, mum modelaj ve akrilik işlemlerinin yapılmasında görev alır. Çatlayan ve kırılan protezlerin tamirini yapar, diş hekiminin uyguladığı tedavi süreci boyunca planladığı hareketli ortodontik apareyleri hazırlar. Kullandığı aletlerin bakımı ve basit onarımını yapar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Diyaliz Programının amacı diyaliz tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın hemodiyaliz merkezlerinde diyaliz makinesine alınması, takibi ve tedavisi, diyaliz işlemlerinin sonlandırılması aşamalarında, hastalara nitelikli sağlık bakımı veren, hasta ve yakınlarını diyaliz tedavisi konusunda bilgilendirebilen, diyaliz makinesinin bakımını yapabilen, hemodiyaliz ve periton diyalizi ünitesi ile ilgili teknik konularda yeterli eğitim almış, nitelikli teknik sağlık personeli yetiştirilmesidir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Eczane Hizmetleri programının amacı; kamu ve özel kuruluşlarda görev alabilecek, eczacı gözetiminde gerekli ilaçların hazırlanması ve çeşitli tıbbi ürünlerin tüketiciye sunum ve satışında aktif rol oynayacak yardımcı  sağlık elemanlarının yetiştirilmesidir. Mezunlar, üniversitemizde alacakları teorik ve pratik eğitimlerle birlikte tüm mesleki becerileri kazanmış, donanımlı ve ileri görüşlü bireyler olarak çalışma sahalarına  girebileceklerdir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüksek-Lisans Programı, eğitim örgütlerinin kültürlerini, yapısını, işleyişini anlayabilen yöneticiler yetiştirebilmeyi, öğrencileri eğitim yönetimi, denetimi, planlaması ve ekonomisi ile ilgili bilgi sahibi yapabilmeyi, öğrencilere, eğitim yönetimi ve denetimi alanıyla ilgili kavram ve kuramları öğrenmelerini sağlayarak alandaki sorunlara ilişkin bilimsel bakış açısı kazandırabilmeyi, eğitim sistemi için gereksinim duyulan yönetici, müdür ve eğitim denetmenlerini yetiştirebilmeyi, çalışanların bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak için gereksinim duyulan öğretim hizmetini sunabilmeyi, karşılaşılan sorunları farkedebilen bu sorunlara ilişkin araştırmalar yapabilen ve çözümler üretebilen eğitim liderleri yetiştirebilmeyi, eğitim yönetimi denetimi alanında bağımsız bilimsel araştırmalar yapabilecek, alandaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyebilecek, alana ilişkin özgün bir bakış açısına sahip okul yöneticileri, araştırmacılar, politikacılar ve akademisyenler yetiştirebilmeyi hedefler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Ekonomi, bireylerin kıt kaynakların toplum refahını maksimize edecek şekilde mal ve hizmet üretiminde ve dağılımında nasıl kullanılacağını inceleyen bilim dalıdır. Ekonomi bilimi Mikroekonomik Teori ve Makroekonomik Teori olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Mikroekonomik teori tüketiciler, üreticiler, yani birimler üzerinden ekonomik analizlerle ilgilenir. Makroekonomik teori ise ekonomiyi bir bütün olarak ele alır ve işsizlik, enflasyon, büyüme ve ödemeler dengesi gibi sorunlara cevap arar. Ekonomi Bölümümüz mikroekonomi ve makroekonomi teorilerini kullanan çeşitli dersler sunmaktadır. Ekonomi Bölümünün amacı, öğrencilere sosyal ve ekonomik olayları analiz edecek bir eğitim vererek kariyerlerinde emin adımlarla ilerlemelerini sağlamaktır.Bölüm mezunlarımız sadece ekonomi ve ilgili alanlardaki iş olanlakları ile sınırlı kalmayarak yönetim, sanayi, kamu sektörü gibi farklı alanlar yanında , akademik kariyer yapma olanaklarına da sahip olmaktadırlar.  

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü elektrik devreleri ve sistemleri, elektronik, telekomünikasyon, dijital sistemler ve mikro sistem tasarımı gibi geniş konuları içermekte olup, güç elektroniği, güç sistemleri, elektrik makineleri, kontrol sistemleri, bilgisayar donanım ve iletişim sistemleri gibi kilit alanlarda uzmanlık sağlamaktadır.  Bölümde müfredat ve ders programı eşit ağırlık ile hazırlanmış olup, gerekli teorik altyapının yanı sıra laboratuvar ve deneysel çalışmalar sonucunda  pratik deneyim elde edilmesi sağlanmaktadır.
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü müfredatı öğrencilerimize teorik bakımından güçlü bir altyapı sağlayarak laboratuvar olanakları ile de edindikleri teorik bilgiyi pratik bilgi ile güçlendirmektedir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği konuları program süresince endüstriyel ve tüketici uygulamalarını birlikte incelemektedir. Öğrenciler 4. Sınıf bölüm bünyesinde seçtikleri teknik seçmeli dersler ile ilgi alanlarına göre uzmanlaşmaktadır. Yetkin, yenilikci ve yaratıcı mühendisler yetiştirmek bölümün önde gelen amaçlarındandır.
Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Üniversitemizin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora Programı; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olan öğrencilerin başvurabileceği bir programdır. Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora Programının genel amacı;  Elektrik ve Elektronik alanında araştırmalarda bulunan öğrenciler yetiştirmek, bilgi üretmek ve bu yolda evrensel bilime katkı koymaktır. Bu ana amacın yanısıra, Elektrik ve Elektronik mühendisliği alanında, özellikle Kuzey Kıbrıs Üniversitelerinin en önemli ihtiyacı olan akademisyenlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Uluslararası işbirliklerini yürütecek, konularındaki en son gelişmeleri takip edebilecek, gerekli analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yenilikçi fikirler üretebilecek ve ARGE projelerini yönlendirebilecek yüksek lisans ve doktoralı araştırmacılara büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu program bu özelliklere sahip araştırmacıların yetişmesine yardımcı olacaktır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Elektrik ve Elektronik  Mühendisliği bölümü bünyesinde yürütülen yüksek lisans programı sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olup, akademik bakış ile uzmanlaşarak bu alandaki sorunların çözülmesi üzerine odaklanmıştır. Yüksek Lisans derecesi için çalışan öğrencilerimiz elektrik sistemlerinin tasarımı sürecinde  gerekli araç ve yöntemlerin kullanılması için gereken becerinin elde edilmesi için çalışırlar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün misyonu, öğrencilerine elektronik, iletişim ve bilgisayar ağları alanlarında gerek akademik gerek endüstriyel alanlarda ilerleyebilmeleri ve etkin olabilmeleri için gereken teorik ve pratik temeli sağlamaktır. Ayrıca program mezunlarının girişimci, yaratıcı ve yeteneklerini kariyeri doğrultusunda kullanabilen bireyler olmaları beklenir. İlk 4 dönemde mühendislik ortak dersleri ve genel Elektrik ve Elektronik derslerini alan öğrenciler, 5. Dönemde diğer bölümlerden farklı olarak iletişim ve elektronik ağırlıklı dersler almaya başlamaktadır. Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır. Teorik alt yapının yanı sıra öğrenciler laboratuvar olanaklarından faydalanabilmekte ve uygulamalı eğitim alma olanağı bulmaktadırlar. Öğrenciler Fizik Laboratuvarı,  Genel Bilgisayar Laboratuvarı, Elektronik Laboratuvarı, Sayısal Elektronik Laboratuvarı,  Mikroişlemci Laboratuvarı,  Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı ve Bilgisayar Ağları Laboratuvarlarında uygulamalı eğitim almaktadırlar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programının amacı; nörofizyoloji laboratuvarlarında yoğun bakım ünitelerindeki hastalara ve ameliyat sırasında hastaya nörofizyolojik incelemeler uygulayan sağlık teknikerleri yetiştirmektir. Elektronörofizyoloji teknikerleri, elektronörofizyolojik yöntemlerin kullanılmasında ilgili uzman hekime yardım eden, hekimin gözetiminde çalışan sağlık teknikeridir. Elektronörofizyoloji teknikerinin görevi, Elektroensefalografi (EEG) çekmek, basit sinir ileti çalışmaları (EMG çekimi) yapmak ve beyin sapı uyarılma, görsel uyarılma potansiyellerini analiz ederek hasta kayıtlarını tutmaktır. Ayrıca, polisomnografi cihazlarını kullanır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Finans ve Bankacılık lisans programı geniş tabanlı, yapısal olarak iyi dengelenmiş ve profesyonel yönelimli bir programdır. Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır. Dört yıllık lisans programı, 130 kredi saata eşdeğer kırk dört dersin tamamlanmasını gerektirmektedir. Pogramın ilk yarısında, öğrenciler muhasebenin, iş yönetiminin, iş hukukunun, bilgisayar enformatiğin, iktisatın ve istatistiğin temel kavramları ile donatılmaktadır. Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri bu temel üzerine işletme finansı, bankacılık yönetimi, uluslararası bankacılık ve finans, uluslararası iktisat, muhasebede ve iktisatta ileri konular, ekonometri ve araştırma yöntemlerinde eksiksiz bilgilerle donatılmaktadır. Bu programın son iki yılında öğrencilerin edindikleri bilgiler, ek olarak sekiz seçmeli ders sayesinde daha da geniş kılınmaktadır. Genelde, bu program temel finans yönetimi teorileri, modern iş ve finans dünyasında finansal yönetim uygulamaları için gerekli analitik araçların kullanımı ile ilgili sağlam bir anlayış ve deneyim geliştirmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon klinikleri ve özel dal merkezlerinde, huzur evlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, sağlık turizmine yönelik otellerde ve diğer kurum ve kuruluşlar için eksikliği yoğun olarak hissedilen çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış,  teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren fizyoterapi teknikeri yetiştirmektir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Fizyoterapinin temelinde insan fonksiyonları ve hareketleri bulunmaktadır. Fizyoterapi; yaralanma, hastalık, travma ya da yaşlılığa bağlı olarak hareket ve fonksiyonun etkilendiği bütün durumlarda hastanın değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi, mevcut fonksiyonel kapasitenin korunması, özürlünün günlük yaşamda bağımsızlık kazanması için koruyucu yöntem ve tedavileri, sağlıklı bireylerde fiziksel uyumun arttırılmasında özel egzersiz programı oluşturulmasında gerekli olan yöntemleri içeren bir bilim dalıdır. Bu alanda eğitim görmüş kişiler ‘Fizyoterapist’ ünvanını alırlar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Dünya çapında son yıllarda, temel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eğitimi almış fizyoterapistlerin yanında, spesifik alanlarda özelleşmiş uzmanlara ve bilim insanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Lefke Avrupa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora programı, meslekte dünya ölçeğinde bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile ilgili bir çok farklı alanlarda sorular üretebilen, bu alanlardaki olaylar ve olayların oluş biçimleri konusunda meraklı, varsayımlarda bulunabilen, sonuçlara ulaşabilen ve olaylar arasındaki tutarlılık ve tutarsızlıkları değerlendirebilen, özgün araştırmalar yapabilen ve yürütebilen mezunlar verilmesi hedeflenmektedir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora programından mezun olan araştırmacılar, ileri düzeyde araştırma nosyonuna sahiptir, bilimsel açıdan farklı alanlara ilgilidir,  yeni yöntem ve uygulamalara karşı geniş ve derin bir bakış açısına sahiptir. Doktora eğitimi sırasında edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslararası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilecek niteliktedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı”nın amacı; insan yaşamının daha aktif, daha bağımsız olmasını sağlamak, yaşam kalitesini artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları içeren daha geniş rehabilitasyon çalışmaları uygulayabilecek uzman fizyoterapistler yetiştirilmesidir. Öğrencilerin akademik platformda, kamu sektöründe  ve özel sektörde kariyer sahibi olabilmeleri ve kaliteyi yakalayabilmeleri hedeflenmektedir. Mezunların, özgüvene sahip, sorgulayıcı ve eleştirel düşünce yetenekleri gelişmiş, insiyatif alabilen, rekabetçi, girişken ve işbirliğine açık, toplum sorunlarına duyarlı, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı, bilgisayar okur-yazarı olmaları hedeflenmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu bünyesinde bulunan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikte yerel ve dünya mutfaklarını tanıyan ve hazırlayabilen, yiyecek içecek sektöründe üst düzey yöneticilik yapabilen, yemek pişirebilmenin yanında mutfağın diğer disiplinlerle olan ilişkisini de analiz edebilen bireyler yetiştirmektedir. Dört yıllık lisans programında öğrencilerimiz en temelden en ileri seviyeye kadar uluslararası mutfak tekniklerini hem teorik hem de uygulama ağırlıklı olarak görebilmektedir. İlk iki yıl sonunda uluslararası mutfak tekniklerini öğrenmiş olan öğrenciler, dünya mutfakları ile ilgili uygulamalar yapmaya başlamaktadır. Ders müfredatımızda Türk mutfağının yanı sıra Avrupa, Uzak Doğu, Akdeniz ülke mutfakları gösterilmektedir. İki dönem süren ekmek ve pastacılık derslerimizin yanısıra, farklı temalı pasta süsleme sanatı, özellikle bu dalda uzmanlaşmayı veya kendi işini kurmayı düşünen öğrencilerimize farklı imkanlar sağlamaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca moleküler gastronomi gibi yeni nesil gastronomi örneklerini de tanıma imkanına sahip olmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Program, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti görsel medya organlarında çalışacak, iletişimin yanı sıra sanat disiplinine de hakim, bilgisayar temelli iletişim teknolojilerini en iyi biçimde kullanan, ses ve görüntü çerçevesinde video, fotoğraf, ses, yazı, grafik, iki ve üç boyutlu tasarım ve animasyon ile etkileşim tasarımına hakim ve bunları bir potada eriterek ileti tasarlamaya çalışan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Ayrıca Bölüm, bir yandan web, çoklu ortam, grafik, ses, animasyon, iki ve üç boyutlu tasarım, etkileşim tasarımı, fotoğraf, film ve video için gerekli altyapıyı oluştururken, diğer yandan da Fakülte bünyesinde gerçekleştirilen radyo, televizyon, film, reklamcılık, halkla ilişkiler ve gazetecilik uygulamaları için gerekli etkileşimi sağlayarak, öğrencileri iletişimin disiplinlerarası yapısıyla tanıştırıp medya kuruluşlarında çalışabilecek donanımlı eleman yetiştirecektir.
Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Sürekli gelişip yenilenen iletişim ortamında önem kazanan halkla ilişkiler ve  reklamcılık, medya planlama konularında verdiği eğitimle bu alanlara katkı sağlamaktadır.  Toplumsal yapının değişim gösterdiği günümüz ortamında kurum veya kuruluşların toplumdaki bireylerle sürekli iletişim halinde olma ihtiyacı ayrıca rekabet ortamında fark yaratmanın hayati önem taşıması halkla ilişkilerin ve reklamcılığın bir uzmanlık alanı olarak gelişmesini sağlamıştır. LAÜ’de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün dört yıllık lisans eğitiminde sosyal bilimler formasyonuna yönelik dersler ve genel olarak iletişim alanına dair dersler yer almaktadır. Bu derslerin yanı sıra öğrenciler, halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları planlama ve uygulamaları, reklam tasarımı ve uygulamaları gibi konularda uzmanlaşmalarını amaçlayan derslere devam etmektedirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bölüm olarak amacımız, günlük yaşam içinde insanı ve insan sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişme ve değişmelere duyarlı olacak ve bunları verdiği hizmette göz önünde bulunduracak, sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini saptayabilecek, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilecek, uygulayabilecek ve değerlendirecek, aynı zamanda sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve işlevlerini yerine getirecek, uluslararası standartlara uygun hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında rol alabilecek, tüm bunları yerine getirirken mesleki etik ilkelerini göz önünde bulunduracak nitelikte profesyonel hemşireler yetiştirmektir. Hemşirelik Programı lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında aldıkları puan ile bölüme girmeye hak kazanmış erkek ve kız öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sunmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Hemşirelik Yüksek Lisans  Programının amacı sağlık insan gücünün geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hemşirelik bilimine ilişkin; kavram, ilke ve teknikleri bilinçli bir şekilde uygulama bilgi ve becerisine sahip, nitelikli ve profesyonel uzman hemşireler yetiştirmektir. Programdan mezun olacak öğrencilerin; kanıta dayalı bakım sağlama, eğitici, yönetici ve araştırıcı olma, danışmanlık ve liderlik becerisi kazanma, kaliteli hizmet anlayışı geliştirme, teknolojiyi etkin kullanma, bilimsel gelişmeleri izleme, birey aile ve toplumun yaşam kalitesini artırma konusunda yeterli donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Hukuk Fakültesinde, Klasik olarak Kamu Hukuku ve Özel Hukuk olmak üzere iki bölüm bulunur. Bu taksimat tamamen akademik gereksinimler için yapılmaktadır. Bölümlere bağlı anabilim dalları vardır. Özel Hukuk Bölümünün anabilim dalları, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Medeni Yargılama Hukuku, İcra İflas Hukuku, Roma Hukuku, Devletler Özel Hukukudur. Kamu Hukukunun anabilim dalları ise, Anayasa Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Devletler Genel Hukuku, Vergi Hukukudur.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İç Mimarlık, mevcut binaların ve kamusal alanların mekansal kalitesini artırmak adına yaratıcı çözümler üreten etkin bir meslek dalıdır. Program Türkçe Eğitim vermektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, mevcut binaların ve kamusal alanların mekansal kalitesini artırmak adına yaratıcı çözümler üreten etkin bir meslek dalıdır. Dört yıllık lisans programı, restorasyon, renovasyon ve binaların baştan kullanımını sağlayacak projelerin, mevcut çevre, bina kullanıcı istekleri ve yapı fiziğini göz önünde bulundurarak yaratıcı tasarım çözümleri  üretme yetisini öğretir. Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir. Dört yıllık İç Mimarlık ve Çevre Yasarımı Lisans Programı, sadece Kıbrıs’a değil, Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye’ye ve derslerimizi izleyen öğrencilerimizin ülkelerine, nitelikli ve deneyimli iç mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İç mimarlık mezunları eğitim sonrasında; kamu ve özel sektörde çalışabildikleri gibi farklı ölçeklerdeki üretim kuruluşlarında, dekorasyon, renovasyon gibi işlevler ya da mobilya tasarımı ve üretimi atölyelerinde, fabrikalarda, üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İletişim Bilimleri Doktora Programı disiplinlerarasılığının sosyal bilimler için vazgeçilmez olduğu savından hareketle; medya ve iletişimin günümüz koşullarında en önemli, etkin üretim ve tüketim alanlarından biri olduğu gerçeğiyle iletişim bilimlerinin temas ettiği sözlü, yazılı ve görsel çalışmaları kucaklamaktadır. İletişim Bilimleri Doktora Programı, disiplinlerarası yapısını geniş bir ders yelpazesinde biçimlendirmiştir. Program, İletişim kuramlarına ilişkin zorunlu dersler ile Radyo Televizyon Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı ve Gazetecilik bölümleri içindeki farklı uzmanlık alanlarına odaklanan seçmeli derslerle sürdürülmektedir. Doktora öğrencilerinin özellikle tez çalışmalarında farklı bilim dallarına ilişkin ihtiyaç duydukları kuramsal destek, diğer bilim dallarında sunulan seçmeli derslerle sağlanmaktadır. Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin iletişim alanının kapsadığı farklı çalışma konularında araştırma yapabilecek ve özgün fikirler geliştirebilecek donanım ve yetkinliğe ulaşmasını hedeflemektedir. Program Türkçe ve İngilizce eğitim vermektedir.  ‘Tezli’ yüksek lisans olanağı sunmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşları için hastane öncesi acil hizmetleri,  hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içersinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek nitelikli İlk ve acil yardım personeli yetiştirmektedir. İlk ve Acil Yardım teknikeri , acil yardım ve kurtarma çalışmaları, acil hasta bakımı, hasta bakım ilkeleri, kanama kontrolü, damar yolu açma ve bazı temel ilaç uygulamaları, yangın ve yangın güvenliği, kurtarma, ekipman kullanımı alanlarında da  sağlık çalışanlarına yardımcı olur.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı, kuramsal uygulamaları bütünleştirerek, çağdaş matematik öğretim anlayışını benimseyen öğretmenler yetiştirmek amacıyla açılmıştır. Programda, zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama dersleri yer almaktadır. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre seçmeli dersler de alabilmektedirler. Çağın gerektirdiği öğrenme ortam ve deneyimlerini öğrencilerine sunan ve nitelikli matematik öğretmeni yetiştirmeyi gerektiren yapılanmaları, olanakları ölçüsünde her geçen gün eğitim-öğretim hayatına aktaran İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü’nün ülkemizde ve dünyada matematiğin daha fazla sevdirilmesi, algılanması, matematik ile daha fazla etkileşim içerisinde olan ve bu yolla daha fazla düşünen, üreten, sorgulayan insan modeline kavuşulması için çalışmaların yapılmasını sağlamak birincil amacını oluşturmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İngilizce Öğretmenliği lisans programı, yabancı dil öğretim yöntemleri, dil becerilerinin öğretimi, teknolojinin dil öğretiminde kullanılması, seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması dersleri gibi hem kuramsal hem de pratiğe yönelik dersler ile öğretmen adaylarını çağın gereksinimleri doğrultusunda en donanımlı şekilde geliştirmeyi hedefleyen derslerden oluşmaktadır. Ayrıca genel, bölüm ve bölüm dışı seçmeli dersler yoluyla öğrencilere bireysel ilgi alanlarındaki sosyal, kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sunulmaktadır.  Lisans programı, öğretmen adaylarının İngilizcelerinin geliştirilmesini amaçlayan destek derslerinin yanısıra, dilbilim, ikinci dil edinimi ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi hem kuramsal hem de seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması derslerinden oluşmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine destek sağlayarak İngilizce öğretiminin kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir.  Program süresince adaylar dil öğretimindeki kuramsal konular ve bunların sınıf ortamındaki uygulamaları üzerinde çalışacaklardır.  Ayrıca adaylar İngiliz Dili Eğitimi, öğretmen eğitimi, dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirilmesi gibi konularda uzmanlaşmalarına yardımcı olacak bilgi ve becerilere sahip olacaklardır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İnşaat Mühendisliği Bölümünün misyonu kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, çağın gereklerine uygun, çok iyi derecede İngilizce bilen ve kullanabilen, öğrenme ve araştırma yeteneğine sahip, yaratıcı çözümler üreten, üstün nitelikli inşaat mühendisleri yetiştirmektir.
İnşaat Mühendisliği Bölümü Lisans Programının amacı öğrencilere inşaat mühendisliği ile ilgili temel bilgileri vermek, yaratıcı düşünce gücünü geliştirmek, araştırma, planlama, tasarım ve uygulama yetenekleri kazandırmak ve sorumluluk alabilen, sorgulayıcı, girişimci, etkili bir şekilde ekip çalışması yürütebilen, sürekli öğrenmeye, kendini geliştirmeye ve yeniliğe açık, uzmanlığını ulusal ve uluslararası platformlarda uygulayabilecek kapasitede, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevresel değerlere duyarlı mühendisler yetiştirmektir. Program İngilizce Eğitim vermektedir.
Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İnşaat Mühendisliği Doktora Programının amacı öğrencilere bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel konuları derin ve geniş bir bakış açısı ile kavrayabilme kapasitesine sahip, verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası alanlarda etkin bir şekilde yaptığı özgün çalışmayı duyurabilmesine olanak sağlaması hedeflemektedir. Ayrıca doktora programı süresince öğrencilerden, uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme becerisi kazanması beklenir. Doktora programındaki adaylardan bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapması beklenir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programının amacı ülkenin ve toplumun geleceğini şekillendirebilcek ve sektörde yöneticilik yapabilecek, konusunun uzmanlarını yetiştirmektir. Kuruluşundan bu yana “Eğitim-Öğretim’de Sürekli İyileştirme” felesefi ile gerek güçlü akademik kadrosunu, gerekse üst düzey laboratuvar imkanlarını, teknolojik gelişim doğrultusunda güncelleyen bir program oluşu nedeni ile Lefke Avrupa Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı tercih edilen bir program olmuştur.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İnşaat Teknolojisi Ön Lisans Programı, inşaat sektörünün gerek yapım ve gerekse yapım sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir yüksek öğretim programıdır. Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, yapım tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen, mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, ön lisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmek bölümün temel amacıdır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İşletme Yönetimi Bölümünün Lisans Programına ait derslerin içerikleri günümüz çevre şartlarına uygun bir şekilde değiştirilerek kaliteli eğitimi sunma amacındadır. Öğrenciler teorik bilgilerin kaynağına erişebildikleri gibi pratik yapma imkanı da bulmaktadırlar. Öğrencilerin iş yaşamının gereksinimleri doğrultusunda beceri ve yaratıcılıkları artırılarak özgüvenin sağlanmasına önem verilmektedir. Buna göre mezunlarımız; turizm, finans, ticaret gibi özel veya devlet işletmeleri ve organizasyonlarını kapsayan birçok sektörün çeşitli kademelerinde kariyer yapma fırsatı elde etmeleri yanında akademik olarak da kendilerini geliştirebilmektedirler. Kürselleşen iş dünyasına paralel olarak artan çok uluslu şirketlerin etkisiyle yönetimin aracı olan işletme yönetimini geleceğin meslekleri arasında daha fazla ön plana çıkaracaktır.Bu nedenle, İşletme Bölümü uluslararası bir vizyon ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmektedir

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İşletme Bölümü, işleyişi ve ilişkileri ile gelişen ve değişen dünyada, çağdaş dünyanın gereksinimlerine karşılık verebilecek bir oluşum içerisindedir. Günümüz dünyasında; bütüncül düşünebilme ve insan ilişkileri kurabilme nitelikleri gelişmiş, girişimci, yaratıcı, yenilikçi yöneticilerin yönetiminde bulunan, nitelikli (doğru işi tanımlayabilen, tanımladığı işlerin doğru yapılmasını sağlayan ve/veya doğru yapabilen) insanlardan oluşan örgütlerin etkin olacağı; böylesi örgütlere sahip olan ülkelerin de çağdaş dünyada etken olacağı düşüncesini temel hareket noktası alan İşletme Bölümü; Uzman, dinamik, kendilerini sürekli geliştirme ve yenileme arayışında olan, paylaşımcı ve öğrencileriyle işbirliğine yatkın, ülkesi, kurumu ve öğrencileri ile bütünleşmiş öğretim elemanları, Öğrenirken üretmeyi ve üretirken öğrenmeyi hedefleyen; kendilerini 21. yüzyıla yön verecek şekilde hazırlayan, gelecek yaşamın kendileri ve kendi çabaları tarafından biçimleneceğinin farkında olan, akademik çalışmalarda; birbirleriyle ve mezunlarla, diğer sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesinde etken rol yüklenen öğrencileri, Değişime açık ve esnek, sürekli kendini yenileyebilecek ve geliştirebilecek bir düzenleme ve içerikle hazırlanan eğitim-öğretim programı aracılığı ile bu düşüncenin gerekliliklerini yerine getirmeyi kendisine görev olarak üstlenmiştir. Bu bağlamda 1996–1997 Akademik yılından itibaren yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin, genişleyen akademik kadrosuyla doktora düzeyinde de eğitimini sürdürebilmesi amaçlanmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

İşletme Yüksek Lisans programının amacı kişilerin bilgi becerilerini geliştirerek iş ve akademik dünyada uzmanlaşmalarını sağlamaktır. İşletme Yüksek Lisans programı günün değişen koşullarına göre hazırlanmış olup hem yönetim kademelerinde görev yapanlara, hem de Doktora yapmak isteyenlerin gereksinimlerine yanıt vermektedir.  Program Türkçe ve İngilizce Eğitim vermektedir

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Mimarlık Bölümü Lefke Avrupa Üniversitesi’nin en eski bölümlerinden biridir ve 1991 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bu yana KKTC’deki önde gelen mimarlık bölümlerinden biri olmayı başarmıştır. 2013 yılında Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı Bölümleri yeni bir yapılanmayla Mimarlık Fakültesi altında yer almıştır. Stüdyo ağırlıklı eğitim anlayışıyla  daha da güçlü bir bölüm olmuştur. Dört yıllık Mimarlık eğitimi, sadece Kıbrıs’a değil, Avrupa Birliği ülkelerine, Türkiye’ye ve dünya ülkelerine nitelikli ve deneyimli mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program İngilizce Eğitim vermektedir. Mimarlık Bölümünden mezun olan öğrenciler, değişik iş alanında mimar olarak çalışma olanağına sahiptirler.  Örneğin, belediyelerin imar müdürlüklerinde ve yapı ruhsat kısımlarında, özel sektörde yapı ve projelendirme dalında, resmi dairelerin planlama kısım amirliklerinde, üniversite bünyelerinde akademisyen olarak ve her kentin mimarlar odası bünyesinde serbest mimarlık yapabilirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı farklı kültürlerden gelen mimarlara, değişen dünyanın sorunlarını çözecek ileri bilgiler kazandırmak ve araştırma yöntemlerini öğretmektir. Program saygın doktora programlarından biri olmayı; araştırma yoluyla yeni kuramlar, uygulamalar ve teknolojiler geliştirmeyi; evrensel bilim ölçütlerine dayalı araştırmalar yapmayı; uluslararası ortak araştırma projeleri yapmayı; gerek yerel gerekse dünya sorunlarına çözüm bulacak bilgiyi üretmeyi  amaçlar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Mimarlık Yüksek Lisans Programı nitelikli ve deneyimli yüksek mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program öğrencilerin uluslararası düzeyde program dahilindeki alanlarda uzmanlaşabilmeleri için tasarlanmıştır.  Sunulan akademik araştırma olanakları ile litaratüre doğrudan katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Molekuler Biyoloji ve Genetik Bölümü.  Program İngilizce Eğitim vermektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bu programın amacı işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen,  yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Bu programa devam eden öğrenciler, işitme ölçümü için kullanılan odyometrik testleri uygulamak ve hastalara doğru tanı koymak amacı ile iki yıl süreli teorik dersler ve pratik uygulamalardan oluşan bir eğitim programını izlerler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünün temel amacı, hızla gelişmekte olan okul öncesi eğitimi alanına, nitelikli, çağdaş ve yaratıcı okul öncesi öğretmenleri kazandırmaktır. Okul öncesi dönemde kazanılan alışkanlık, beceri ve bilgilerin yaşam boyu süren etkileri olduğu bilinmektedir. 0-6 yaş grubu çocuklarının, tüm gelişim alanlarını göz önünde bulundurarak gelişimi, bilinçli okul öncesi eğitimciler yetiştirmekle gerçekleşebilir. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümümüz, yaşamın temeli olan 0-6 yaş gibi önemli bir dönemin sorumluluğunu almış öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemekte ve bu eğitim, her çocuğun  kendine özgü bir yapıya sahip olduğu bilinciyle gerçekleştirilmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı; gözlükçülük alanında çalışacak sağlık elemanları yetiştirmektir. Görme bozukluklarının düzeltilmesi için tasarlanmış optik gereçleri tedarik eden ve hastaya uygulanmasını sağlayan, reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarını, her türlü lensleri, gözlük çerçevelerini, koruyucu gözlükleri ve güneş gözlüklerini satan veya reçeteye uygun gözlük yapabilen sağlık elemanlarıdır. Programdan mezun olan öğrencilere ‘Optisyen’ unvanı verilir. Optisyenlerin başlıca görevleri göz doktoru tarafından verilen reçeteyi incelemek, gözlük camlarını reçeteye uygun olarak hazırlamak ve camları kişiye uygun çerçeveye takarak göze uyumunu kontrol etmektir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Optisyen ünvanı ile kendi optik mağazalarını açabilecekleri gibi, gözlük yapan ve satan işletmelerde de görev yaparlar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı değişik nedenlerle kollarını veya bacaklarını kaybeden bireylere bu organlarının işlevsel veya estetik olarak yerine geçen  protezleri yapabilecek, kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren bozukluklarda kol, bacak ve gövdenin  işlevselliğini sağlamak, bu vücut bölümlerini düzeltmek, desteklemek veya hareketsiz bırakmak amaçlarına hizmet eden ortezleri atölye ekipmanlarını kullarak yapabilecek yeterliliğe sahip sağlık teknikerlerini yetiştirmektir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Ortopedik Protez-Ortez alanında Sağlık Teknikeri unvanı verilir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onayıyla 2013-2014 Öğretim yılında alanının en çok tanınmış akademisyenleriyle eğitim-öğretime başlamıştır. Bireyin; yetersizliğe, yaşamının herhangi bir döneminde sahip olabileceği bir gerçektir. Bir bütün olarak toplum, yetersizliği olan/olmayan ya da hızlı gelişen bireyleri ile bir arada yaşamak durumundadır. Artık, herkes için eğitim, herkes için ulaşılabilir mekan ve ortamlar toplumumuzda öne çıkan sloganlar olmuştur. Bu bağlamda özel eğitiminde ayrı eğitimden( Zihin engelliler, körler, sağırlar okulu gibi) birlikte ve kaynaştırılmış eğitime geçiş hızlanmıştır. Yeni, oluşum yeni özel eğitim öğretmeni yetiştirmeyi gerekli kıldığı için Üniversitemizde açılan bölümümüz, söz edilen yapıya uygun öğretmenler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı Özel gereksinimi olan öğrencilerin eğitimi alanında uzman öğretmen yetiştirmek, gelişimsel yetersizliği olan bireyler ve bu bireylerin eğitimi alanında bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, bilimsel dayanaklı eğitim stratejileri geliştirmek, nitelikli personel yetiştirmek ve bu üretim ve hizmetlerin kullanımını evrensel olarak yaygınlaştırmaktır. Program Öğrencileri şu yeterliliklere sahip olacaktır: Alanındaki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile geliştirmek. Çeşitli disiplinler, eğitim alanı ve alt alanları arasındaki ilişkileri kurmak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek. Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilmek, özgün bir araştırmayı, tasarlamak ve gerçekleştirmek. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilmek. Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunmak.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Özel Eğitim Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı, özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitimleri alanındaki en son kavramsal gelişmeleri ve bilimsel dayanaklı uygulamaları içselleştirmiş uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Öğrenciler Programı tamamlama sürecinde, öğretim üyelerinin danışmanlığında, Özel Eğitim alanında bilimsel çalışmalarda bulunmakta ve bu doğrultuda yeni bilgiler üretmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu önlisans programları arasında yer alan Pastacılık ve Ekmekçilik Bölümü iki yıllık olup eğitim dili Türkçedir. Pastacılık ve Ekmekçilik bölüümünün amacı tüm dünyada popüler olan çağımızın yeni ve özel meslek gruplarından pastacılık ve ekmekçilik alanında en son trendler ve uygulamalarla eğitim yanında öğrencilerimizi yiyecek ve içececek sektörüne hazırlamaktır. Öğrencilerimiz farklı dünya mutfaklarından pastacılık ve ekmekclik tekniklerini üstün teknolojik alt yapımız ve uygulamalı methodlarımızla iki yıllık eğitimleri boyunca öğrenmektedirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programının amacı; patoloji laboratuvarında, vücut dokuları ve/veya sıvılarını mikroskobik incelemeye hazır hale getiren, inceleme öncesi, sırası ve sonrasındaki gerekli idari ve teknik hazırlıkları ve denetimi yapan, sorunların tanınması ve çözülmesini sağlayan, göz ve el becerilerini iyi kullanan nitelikli teknik eleman yetiştirmektir. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde patolojik alanında tıpta uzmanlık yapmak isteyen öğrenci adaylarının tercihlerine daha fazla yer vermektedirler. Yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış göstermektedir. Patoloji laboratuvar teknikleri programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde biyoloji, hemşirelik, hemşirelik sağlık hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Psikoloji eğitiminde temel alt dallara ait olan Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Psikolojide Araştırma Yöntemleri gibi derslerle  birlikte ülkemizin koşulları nedeniyle bilinmesi zorunlu olan, Krize Müdahale  ve Psikolojik Travma, Psiko-onkoloji  gibi derslere de yer verilmiştir. Ayrıca klinik psikolojiyi tanıtan ve çağdaş psikoterapi  kuram ve uygulamalarını tanıtmayı hedefleyen dersler ağırlıklı olarak konulmuş olup önümüzdeki dönemlerde diğer alt dallarda da benzer çağdaş gelişmelerin programa yansıtılması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz üçüncü sınıftan itibaren konulan bölüm ve fakülte seçmeli dersleriyle istedikleri  yönde kendilerini geliştirme olanağı bulabileceklerdir. Son sınıfta hazırlayacakları proje ile de ilgi duydukları alanda daha derinlemesine inceleme ve bilgi edinme olanağı bulacaklar ve bu donanımla ileride yapmak isteyebilecekleri yüksek lisans programlarına da ön hazırlık niteliğinde bir çalışma gerçekleştirmiş olacaklardır.  

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Psikoloji Yüksek Lisans Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen psikoloji yüksek lisans mezunları yetiştiren bir programdır. Öğrenciler, lisans derecesinde edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar. Öğrenciler aldıkları derslerle ve tez konusu seçimleriyle farklı uzmanlık alanına yönlenebilmektedir. Programda yer alan seçmeli dersler öğrencinin bilgi sahibi olmak istediği çeşitli dallarda kendisini geliştirmesine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

2000’li yıllar kitle iletişiminin küresel ölçekte bir toplumsal olgu olarak öneminin giderek arttığı yıllardır. Özellikle görsel ve işitsel iletişim teknolojileri ile bu teknolojilere uygun biçimde oluşturulan içeriğe dayalı medya sektörü, genç, dinamik ve donanımlı iletişimcilere gereksinim duymaktadır. Bölümümüz, radyo, televizyon, sinema ve ilişkili alt-uzmanlık konularında kuram ve uygulama donanımına sahip iletişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefle öğrencilerimize sunduğumuz lisans programımız, yaratıcı ve eleştirel düşünceyi destekleyen, araştırıcı ve yenilikçi bir anlayışla şekillenmiş, kuramsal ve uygulamalı çalışmaların uyumuna dayalı disiplinlerarası bir nitelik taşır. Programın eğitim dili, senaryo yazımı, diksiyon gibi doğrudan alana yönelik uzmanlık konularındaki avantajı nedeniyle, Türkçe’dir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Program; dört yıllık programlardan farklı olarak, meslek yaşamına kısa süre içinde atılmayı isteyen öğrencilerin radyo ve televizyon programcılığı için gerekli bilgi ve donanımı kazanmalarını, ekip çalışmalarına yatkınlıklarının ve bireysel becerilerinin artırılmasını hedeflemektedir. Genel formasyon derslerinin yanında, sektör ihtiyaçlarına uygun ve bu ihtiyaçlara anında cevap verebilen uygulama yönelimli (kamera, kurgu, ses, vb. konulardaki ) dersler programımızın ağırlıklı önceliğidir. Derslerin planlanmasında öğrencilerimizin meslek yaşamında kullanacağı donanımın sağlanması kadar dört yıllık lisans programlarına geçiş yapmayı tercih edebilecek öğrencilerin fakülteye uyumu faktörü de dikkate alınmaktadır. Programımızdan mezun olanlar medya sektörünün değişik birimlerinde ışıkçı, kameraman, resim seçici, vb. görevleri üstlenebilen yardımcı elemanlar olarak çalışma imkanına sahip olurlar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın Amacı; radyasyon onkologlarına yardımcı olabilecek ve radyasyon onkolojisi merkezlerinde çalışabilecek, makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmektir. Radyoterapi teknikerleri, radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. Radyoterapi uygulamaları genellikle, üniversite ve devlet hastanelerinin ilgili bölümlerinde gerçekleştirilmekte ve özel hastanelerde radyoterapiye ilişkin bölümlerde yaygın olarak bulunmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak amacımız, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş anlayışa sahip, insanı merkeze alan, insanı seven, ona saygı duyan, kişiliğin bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunan, bilimsel araştırmaları yol göstericiliğinden ayrılmayan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Günümüz toplumunun karmaşık yapısı bireylerin kendini tanımasını, sağlıklı kararlar almasını ve kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluklarla karşı karşıya kalan bireylere yardım sağlayacak iyi ve nitelikli rehber uzmanlar yetiştirmek, uygulanan klasik eğitim anlayışı ile mümkün değildir. Bölüm olarak vizyonumuz nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, araştırma ve danışma sürecinde çağdaş yönelimli, bilimin gelişmesine katkıda bulunan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü olarak amacımız, mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış, çağdaş anlayışa sahip, insanı merkeze alan, insanı seven, ona saygı duyan, kişiliğin bir bütün olarak gelişmesine katkıda bulunan, bilimsel araştırmaları yol göstericiliğinden ayrılmayan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir. Günümüz toplumunun karmaşık yapısı bireylerin kendini tanımasını, sağlıklı kararlar almasını ve kapasitesini en üst düzeyde kullanabilmesini zorlaştırmaktadır. Bu zorluklarla karşı karşıya kalan bireylere yardım sağlayacak iyi ve nitelikli rehber uzmanlar yetiştirmek, uygulanan klasik eğitim anlayışı ile mümkün değildir. Bölüm olarak vizyonumuz nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlarla uyumlu eğitim, araştırma ve danışma sürecinde çağdaş yönelimli, bilimin gelişmesine katkıda bulunan psikolojik danışmanlar yetiştirmektir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı ile, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmek ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak akademisyen yetiştirmek amaçlanmaktadır. Geleceğin psikolojik danışmanları, hem danışanların kendilerine özgü kültürel birikimlerine hem de danışanların yaşamlarını biçimlendiren, paylaşılan evrensel eğilim ve değerlere karşı duyarlı olmak durumundadırlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık doktora programları ile, alanda hizmet veren psikolojik danışmanların alana ilişkin güncel araştırmaları takip edebilmeleri, kendilerini geliştirmeleri sağlanmaktadır. Programın en genel amacı, öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik alanına ilişkin teorik ve uygulama dersleri vermek, bilimsel araştırmalar yaparak yeni bilgilere ulaşma, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazandırmaktır. Programın bir diğer amacı da üniversitelerin, son yıllarda hızla atan psikolojik danışman ve öğretim elemanı ihtiyacını karşılamaktır. Bu amaçla, RPD doktora programları, üniversitelerin akademik personel açığını kapatmak için kendi akademik personelini yetiştirmesi açısından önemli görülmektedir. . Doktora programı yedi ders, dersleri tamamladıktan sonra doktora yeterlilik sınavı, bir seminer ve tezden oluşmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı, alanında profesyonel bir psikolojik danışman olmak isteyenler için, uygulanabilir ve etkili yaklaşımlar konusunda disiplinlerarası bir yaklaşımın benimsendiği; psikolojik danışman eğitiminde önleyici/gelişimsel model ile teşhis ve tedavi edici olan, bütünleşmiş bir programdır. Programda yer verilen seçimlik dersler bölüm içinden ve öğrencinin bilgi sahibi olmak istediği çeşitli dallardan kendisini geliştirmesine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrencileri evrensel eğilim ve değerlere sahip, diğer ruh sağlığı meslek elemanları ile yarışabilecek, yeterli donanımlara sahip psikolojik danışman olarak yetiştirmek yüksek lisans programının amacıdır. Bu programın, içeriği gereği uzmanlık becerilerine ek olarak, hemen hemen diğer tüm ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların sahip olduğu bilgi ve becerileri de kazandırabileceği düşünülmektedir.  Program yükseköğretim kurumlarına akademik personel, MEB başta olmak üzere kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan bilim uzmanları yetişmesine yönelik olarak eğitim vermektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Bölümün amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak; planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip uluslararası nitelikte sağlık yöneticilerini yetiştirmek ve sağlık yönetimi alanında yürütülecek araştırmalarla, bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Sağlık kurumları yönetimi alanında verilen bu bilgiler ışığında; gerekli vizyon yaratılarak sağlık politikaları, sistemleri ve pazarına yönelik stratejik karar verme becerilerini kazandırma ve süreçleri yönetebilme amaçlanmaktadır. Programdan mezun olacak öğrenciler “Sağlık Yöneticisi” ünvanı almaktadır. Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Globalleşen dünya ile birlikte teknolojide sağlanan gelişmeler sağlık hizmetlerinin yönetiminde, alanda iyi eğitim almış, nitelikli sağlık yöneticilerine duyulan önemi daha da artırımıştır. Globalleşmenin bir sonucu olarak hastalar sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını gerek yerel hizmet sunuculardan, gerekse farklı ülkelerde bulunan sağlık kuruluşlarından karşılayabilmektedirler. Sağlık hizmetleri tedarikinde sınırların aşılması sağlık kurumlarının gerek içte, gerekse dışta bulunan rakipleriyle rekabet etme gereksinimlerine zemin hazırlamıştır. Bunlara ek olarak, devletlerin kendi vatandaşlarına tüm sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde yararlanma olanağı ve kaliteli sağlık hizmetleri sunma görevleri bulunmaktadır. Bu bağlamda donanımlı sağlık yöneticilerine ve söz konusu nitelikli yöneticileri yetiştirecek, kanıta dayalı uygulamaların gerçekleşmesi için bilimsel bilgi üretecek akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans  Programısağlık profesyonellerine ve sağlık kurumlarında yönetim pozisyonlarında yer alan ve bu alanda bilgi ve becerilerle donanma ihtiyacı içinde olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla planlanmıştır. Disiplinlerarası bir özellik gösteren program, farklı uzmanlık alanlarındaki profesyonellere hitap edecek bir içeriğe sahiptir. Programın temel hedefi, sağlık alt yapılarının tanımlanması, geliştirilmesi ve sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, model ve tekniklerin bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip nitelikli ve profesyonel sağlık yöneticileri yetiştirmektir. Program bireylere her türlü sağlık kurum ve kuruluşunun yönetimi konusunda bir perspektif sağlamaktadır. Program ile birlikte  sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli ve etkin yönetilmesi,  etkin bir sağlık yönetim sisteminin oluşturulabilmesi için ihtiyaç duyulan insan gücünün yetiştirilmesi mümkün olabilecektir. Program öğrencilerine karşılaştırmalı sağlık konuları ve trendlerini değerlendirme perspektifi kazandıracaktır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Sınıf öğretmenliği programında genel kültür, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili dersler yer almaktadır. Bu derslerde olanaklar el verdiği sürece kuram ve uygulamanın iç içe olmasına çalışılmakta; daha çok öğrenciyi merkeze alan öğrenme-öğretme yaklaşımlarına yer verilmektedir. Programda yer almamasına karşın, üniversitemizin sağladığı olanaklar çerçevesinde birçok ders dışı etkinlikler de gerçekleştirilmektedir. Mezunlarımız devlet okulu ve özel okulların ilkokul kademesinde sınıf öğretmeni olarak çalışabilir, gerekli ölçütlerin sağlanması koşuluyla bu okullarda yönetici olabilirler. Mezunlarımız  isterlerse kendi alanlarında ya da kendilerinin kabul edildiği diğer bilim alanlarında yüksek lisans ve doktora yapma şansına da sahiptirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi programının temel amacı, öğrencilerimizi kamu sektöründe istihdam edilecek yeterlilikte yetiştirmeyi öngörmektedir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı bu amaca yönelik olarak öğrencilere kapsamlı bir siyaset bilimi misyonu kazandırmak yanında mezunların, kamu sektörü, merkezi ve yerel yönetim süreçleri ve özellikleri, insan kaynakları yönetimi gibi alanlarda temel bilgilerle donatılmasını hedeflemektedir. Program içinde siyaset bilimi ile ilgili temel dersler verilmekte ve kamu sektöründe çalışacak bir yönetici için gerekli hukuk bilgileri yanında güncel yönetim sorunları ve bu sorunlara kuramsal ya da pratik yaklaşımlar sistematik bir çerçevede öğrenciye sunulmaktadır.  Lisans programı içinde öğrenciler, ilk dört dönemde hepsi  zorunlu olan dersler izlemekte; son dört dönemde ise zorunlu derslerin yanında öğrencinin ilgi alanına göre alacağı seçmeli dersler ile programı tamamlamaktadır.  Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında yetişmiş olan mezunlar için öncelikle kamu kurumlarında ve akademik alanda gelecek hazırlamak üzere öğretim programları sürekli olarak değerlendirilmekte ve bu amaca yönelik olarak yenilenmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programının amacı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında uzmanlaşmayı ve özgün bilgi üretimini sağlamaktır. Program, öğrencilerin araştırma yapma ve analitik düşünme becerilerini geliştirir. Aynı zamanda her iki araştırma alanına da teorik ve ampirik katkı yapılmasını destekler. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programı öğrenci ve araştırmacılara hem devlet örgütlenmesinin yapısal ve işlevsel yönlerinin incelendiği kamu yönetimi alanında hem de siyaset felsefesinin, çağdaş siyasal teorilerin, devlet kuramlarının ve modern Türk siyasal hayatının ele alındığı siyaset bilimi alanında çalışma yürütme imkanı sunar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı öğrencilerimize yerel ve uluslararası kamu politikası yönetimini hedeflemektedir. Yüksek Lisans programı, yeni teorik buluşları ve pratiği birleştiren uygulamalı, probleme dayalı bir yaklaşım sunar. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı, öğrencilerimize kamu politikası yöneticilerinin gündemlerini başarılı bir şekilde uygulamak için ihtiyaç duydukları akademik anlayış ve faydalı becerileri vermeyi amaçlamaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

“Spor Yönetciliği Bölümü”, içerisinde bulunduğumuz akademik yılda eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Önümüzdeki eğitim ve öğretim yıllarında  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde – fiziki ve akademik yapıyla doğru orantılı olarak- yeni bölümlerin açılması planlanmaktadır. Spor Yöneticiliği Bölümü’nden mezun olacak öğrencilerimiz, sporla ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında iş bulabilecekleri gibi, formasyon almak suretiyle beden eğitimi öğretmeni de olabileceklerdir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşları için tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesinde, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulmasında görev alacak üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik teknikeri yetiştirmektir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Tıbbi görüntüleme, insan vücudunun çeşitli tekniklerle iç yapısının gösterilmesini ifade eder. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programının amacı hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip tıbbi görüntüleme teknikerleri yetiştirmektir. Tıbbi Görüntüleme Teknikerleri devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi bölümlerinde; özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilmektedirler.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşları için  bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak hekimlerin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan nitelikli Tıbbi Laboratuvar Teknikleri yetiştirmektir. Tıbbi laboratuvar teknikeri, test cihazları ve araçlarının kullanım öncesi kontrollerini yapar. Deneyler, analizler ve testlerde kullanılacak olan örneklerin test edilebilmesi için gerekli kimyasal sıvıları, karışımları ve fiziksel şartları hazırlar. Laboratuvar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney, test ve analizleri yapar ve bulgularını rapor eder; takip işlemlerini yapar. Laboratuvar araç-gereçlerinin bakımından sorumludur. Laboratuvar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Turizm İşletmeciliği Programının temel amaçları ;

  • Turizm işletmeciliği alanında ara ve orta kademe meslek elemanı yetiştirerek, açık bulunan nitelikli meslek elemanı ihtiyacını karşılamak,
  • Turizm işletmeciliği alanında bilimsel araştırmalar, konferans, seminer gibi faaliyetler ile bilgi üretmek, üretilen bilgileri bilimsel yayınlar ile yaygınlaştırmak,
  • Diğer ülkelerdeki benzer üniversite birimleri ile öğretim üyesi ve öğrenci değişimleri yaparak “Turizm bilgisinin evrenselleşmesine” katkıda bulunmak, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında yakınlaşmayı sağlamak,
  • Hazırlanıp uygulanacak bilimsel projeler ile bir yandan öğretim elemanlarının ve öğrencilerin proje hazırlama ve uygulama becerilerini geliştirmek, diğer yandan AB, Dünya Bankası vb. uluslararası kuruluşların ve fonların proje destek ve hibelerinden yararlanarak yüksekokulun eğitim kapasitesini geliştirmek ve bu yolla çevreye katkı sağlamak
  • Kıbrıs’taki benzer eğitim birimleri ile işbirliği içerisinde Kıbrıs’ın turizm alt yapısını güçlendirecek bilimsel faaliyetlerde bulunmak,
  • Turizm eğitimi alanında Türkiye’deki ve Kıbrıs’taki akademik birimler içerisinde ilk sıralarda yer alan eğitim kurumu olmak.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Türkçe Eğitimi Bölümü, öğretmenlik mesleğinin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamayı; Türkçe eğitimi ve öğretimi alanında uluslararası düzeyde kabul görecek bilgi üretmeyi; lisansüstü programlarıyla bu alanın nitelikli akademik personel ihtiyacını karşılamayı; temel eğitimdeki öğrencilerin Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlayacak ve aynı zamanda bu dili yabancı dil olarak öğrenenlere Türkçe ile iletişim kurabilme yeterliliğini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz, Türkçeyi örnek teşkil edecek düzeyde etkili ve verimli biçimde kullanabilen, çağdaş dil öğretim yöntemlerini kullanabilen, sürekli gelişmeye açık, öğretmenliğin evrensel değerlerine ve yeterliliklerine sahip, bu değerlerin ve yeterliklerin korunmasında ve geliştirilmesinde ulusal ve uluslararası dayanışma bilinci ile akademik ve mesleki açılardan bilimsel bakış açısına sahip Türkçe öğretmenleri yetiştirmek suretiyle kamusal sorumluluğunu yerine getirecektir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Uluslararsı İlişkiler lisans programı, bu alanda eğitim almak isteyen öğrencileri çağdaş ve kürsel gelişmeleri takip eden eğitim sistemi çercevesinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik olarak öğrencilerimize geniş ve kendini güncelleyen lisans programı sunulmaktadır, öğrenci, sadece Uluslararası İlişkiler ve Siyasal Bilimler alanında eğitim almanın dışında iktisat, hukuk, tarih, iş yönetimi ve uluslararası kuruluşlarla ilgili alanlarda da güncel bilgilere ulaşması sağlanmaktadır. Bölüm mezunlarımızı özel sektörde iş yönetiminden devlet hizmetine, gazetecilikten akademik istihdama kadar uzanan geniş kariyer seçenekleri beklemektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Programı, uluslararası ilişkiler alanında akademik kariyer yapmayı veya belirli bir alanda derinleşmeyi isteyen öğrencilere kapsamlı ve bilimsel bir donanım kazandırmayı hedeflemektedir. Böylece öğrencilerin araştırma becerilerinin geliştirilmesi; küresel sistemde tanık olunan siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşümleri teorik, analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme yetkinliklerinin artırılması amaçlanmaktadır. Program, öğrencilerin, hazırlayacakları özgün bir doktora tezi aracılığıyla, alana bilimsel katkı becerilerini artırmayı da hedeflemektedir. Doktora program dört bölümden oluşmaktadır. Farklı kuramsal, tematik ve coğrafi bölgeleri kapsayan derslerin sunulduğu ders dönemi, doktora tezine hazırlık olarak da kabul edilen seminer raporu ve jüri önünde sunulması, yeterlilik sınavı ve tez yazımı ile tez savunması. Dersleri takip eden üç dönem, atanacak bir tez danışmanının gözetiminde yürütülmektedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans programının amacı, öğrencilerin uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi kavram ve tekniklerini kullanma becerilerini geliştirmek ve onların, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktadır.  Program dili İngilizcedir.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Yazılım mühendisliği bir yazılımın tasarım aşamasından üretim aşamasına kadar gerçekleşen süreçleri çalışan bir mühendislik anabilim dalıdır. Yazılım mühendisliği sadece yazılım geliştirilmesi için gerekli olan programlama sürecini değil, planlanan zaman ve bütçe içerisinde kaliteli yazılım tasarlama, geliştirme ve üretme süreçlerini yönetmeyi de amaçlamaktadır. Yazılım Mühendisliği, çeşitli yazılım prensip ve disiplin bilgilerini ve bunların uygulanmasını kapsayan, kısaca yazılım mühendislik ilkelerini yazılım üretimi için uygulayan bir bilim dalıdır. Lefke Avrupa Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü olarak, yazılım mühendisliği alanında en son bilgileri öğrencilerimize aktarmak, iyi donanımlı ve kaliteli yazılım uzmanları yetiştirmek hedefindeyiz. Bunun yanında yaratıcı ve yenilikçi yazılım tasarlama ve geliştirmeyi teşvik eden, modern bilgi teknolojilerini iyi kullanabilen bireylerin yetiştirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Programın eğitim dili İngilizce olmaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Yeni Medya ve İletişim programımız, dijitalleşmenin dönüştürdüğü iletişim ve medya ortamlarına ve bilgisine hâkim, yeni medya araçlarını yetkin şekilde kullanabilen, etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle içerik üretebilen ve bu platformları etkili yönetebilen uluslararası alanda çalışabilecek profesyoneller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda; yeni iletişim dünyasının gerektirdiği bilgilerle şekillendirdiğimiz programımız, öğrencilerimizin eğitim süreçleri boyunca kendilerini keşfetmeleri ve gerek iletişim temelinde gerekse dijitalleşen medya kapsamında profesyonel iş hayatlarına hazırlanırken kendi kariyer planlarında ilerlemelerine imkân tanıyan yapıdadır. Programdaki eğitim süreleri boyunca öğrencilerimiz, iletişim biliminin gerektirdiği bilgilerle örülü bir temele sahip olurken aynı zamanda dijital medyanın gerektirdiği içeriksel, yönetsel ve uygulama becerileri edinerek ikinci yıllarıyla birlikte kendi portfolyolarını oluşturmaya başlamaktadırlar.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu çatısı altında 4 yıllık bir lisans programıdır. Program; daha çok öğrencilere,  Bilişim Teknolojilerini ve  Sistemlerini bilgi yönetimi alanlarında nasıl uygulayacaklarını öğreten akademik bir yapıyı sunmaktadır. Günümüz bilgi toplumu yöneticilerinin karar alma noktalarında, bilginin toplanmasında, onların analiz edilip sunulmasında ve sonrasında bilginin depolanmasında Yönetim Bilişim Sistemlerinin büyük rol aldığı görülmektedir. Bölüm, çağımızın gereksinimleri doğrultusunda ayrıca bilgi ve belge yönetimciliği konularında, hem  Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne hem de İşletme Bölümü temel unsurlarına bağlı kalmaktadır. Bölüm eğitiminde ağırlıklı olarak bilişim sistemleri ve teknolojileri yönetimi, sistem analizi ve uygulumaları, bilgisayar ağları ve veritabanı yönetimi, bigisayar yazılım ve donanımı gibi bilişime dayalı dersler ile yönetim, pazarlama, muhasebe, finans, ekonomi gibi temel işletme konularındaki dersler yer almaktadır.

Akademik Programlar
Süre
Uyruk

Yönetim Bilişim Sistemleri programının temel amacı, öğrencilerimize teknolojiyi işyerine ve profesyobel hayatlarına nasıl entegre etmeleri yönünde rehberlik etmektir. Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programındaki öğrenciler, bilgi teknolojileri endüstrisinde başarı için gerekli olan organizasyonel, teknik ve iletişim becerilerini kazanırlar.

- mersin escort - tiktok volgers kopen - instagram takipçi satın al - betrupi giriş - Goley90 Güncel Giriş - web postegro - web postegro - istanbul escorts - paramhospital.net - avcılar escort - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - buy instagram followers - buy instagram followers -

boşanma davası

- Antalya private transfer - ip stresser - buy instagram followers - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet kayıt - onwin kayıt - IP Stresser - uçak oyunu bahis - porno - purchase followers twitter - yabancı dizi izle - instagram mass report tool - Mersin evden eve nakliyat - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - instagram takipçi satın al